بایگانی دسته: آنالیز راه رفتن

اطلاع رسانی جلسات آنالیز راه رفتن بالینی

جلسه ۱۵ تحلیل بالینی راه رفتن

در ادامه فعالیت های گروه آنالیز بالینی راه رفتن دانشکده توانبخشی، اولین جلسه این گروه در دوره جدید، در محل آزمایشگاه بیومکانیک در تاریخ ۲۸بهمن ۹۶ برگزار شد.

در ابتدای جلسه، دکتر بوذری گزارشی از فعالیت های گذشته گروه ارائه دادند که در ادامه با توضیحات دکتر سنجری در ارتباط با اهداف گروه و معرفی ایشان به عنوان سرپرست رسمی گروه تکمیل شد. سپس همفکری گروهی (بارش افکار) جهت افزایش مشارکت اعضای گروه در راستای ارائه پیشنهاداتی مبنی بر اولویت بندی فعالیت های آتی گروه و نحوه اجرای این فعالیت ها انجام شد.

بر این اساس، اختلال فلج مغزی به عنوان گروه هدف جهت آغاز فعالیت هایی اجرایی گروه تعیین شد، همچنین مقرر گردید اعضای تیم اجرایی تا جلسه بعدی گروه تعیین شوند.

حاضرین جلسه: دکتر سنجری، سحر بوذری، مینا میراحمدی، مائده فرزادی، وحیده مرادی، حامد عبدالملکی، مریم گلمحمدی.

چهاردهمین جلسه تحلیل بالینی راه رفتن

چهاردهمین جلسه تحلیل بالینی راه رفتن مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای این تیم در آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، به سئوالاتی که از جلسات قبل مطرح شده بود پاسخ داده شد.

در ادامه دکتر سنجری به ارائه اسلایدهای فصل الکترومیوگرافی، بررسی اجمالی متن این فصل و واژه های مربوط به آن پرداختند.

اعضای تیم در انتها مجدداً در مورد عنوان و طرح جلد به بحث و بررسی پرداختند.

فعلاً تا تدوین مطالب و تهیه نسخه اولیه، در مورد کتاب جلسه‌ای نخواهیم داشت. به موازات اعضای تیم موضوع ثبت داده ها را پی گیری خواهند کرد.

سیزدهمین جلسه تحلیل بالینی راه رفتن

سیزدهمین جلسه تحلیل بالینی راه رفتن مورخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای این تیم در آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، مطالب مربوط به آخرین اصلاح و ویرایش فصل های مربوطه توسط نویسندگان دوم بررسی شد و صحبت هایی در رابطه با ویراستار مناسب برای نسخه نهایی کار، با تلاش خانم بوذری، صورت گرفت.

بحث مربوط به یکسان سازی واژگان در تمامی کتاب و همچنین نحوه نگارش منابع، اتمام پذیرفت.

همچنین در رابطه با نیاز آزمایشگاه به تجهیزات مناسب برای مناسب سازی نور محیطی برای فیلمبرداری بالینی و نحوه قرار گیری لامپ های مناسب صحبت هایی صورت گرفت.

در رابطه با طرح روی جلد و عنوان کتاب، طرح ها و عناوین ارسالی توسط دوستان مورد مشورت و همفکری قرار گرفت، و قرار بر این اساس گذاشته شد که تا هفت روز آینده و تشکیل جلسه بعدی، عناوین پیشنهادی برای دکتر سنجری ارسال گردد.

همچنین جناب آقای دکتر مهدی زاده نظراتشان را در رابطه با نرم افزار مناسب برای تحلیل سه بعدی راه رفتن بیان کردند.

غائبین: جناب آقای دکتر امینی، و سرکار خانم دکتر جلالی و خانم معصومی. نگارش این صورتجلسه توسط خانم اسفندیاری صورت گرفت.

دوازدهمین جلسه تحلیل بالینی راه‌رفتن

دوازدهمین جلسه تحلیل بالینی راه‌رفتن در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۹۴ با حضور اعضای این تیم در آزمایشگاه بیومکانیک تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، جدول واژگان فصل ۱۰ به مجموعه واژگان بررسی شده اضافه شد.

سپس، جدول واژگان فصل ۶ که مربوط به EMG می‌شود بررسی شده و آقای دکتر سنجری، در مورد برخی از مباحث آن فصل، مطالبی را مطرح کردند.

در ادامه، جدول واژگان فصل ۱۵ مورد بحث قرار گرفت.

برای یکسان‌سازی مراجع، نکاتی اشاره شد که قبلاً در ایمیل ارسالی توسط آقای دکتر سنجری بیان شده بود.

در انتها، وضعیت ویرایش نهایی فصول کتاب مورد سئوال و بررسی قرار گرفت. فعلاً تصمیم گرفته شد که شکلها مانند خود کتاب قرار داده شوند و ترجمه نشوند. گزارش هایی که در نهایت بصورت انگلیسی ارائه می شوند هم ترجمه نخواهند شد. برخی جداول و فلوچارت ها طبیعتاً ترجمه می شوند. مجدداً بر یکدست بودن کتابخانه های اندنوت تأکید شد.

درانتهای جلسه قرار شد که گروه فیلمبرداری بالینی (CVT) با یکدیگر هماهنگی کنند. جلسه بعدی در تاریخ ۷ آذر ساعت ۱۰ تشکیل خواهد شد. غایبین جلسه: آقای دکتر امینی. نگارش این صورتجلسه توسط خانم نواب صورت گرفت.

یازدهمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن

یازدهمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۹۴ با حضور اعضای این تیم در آزمایشگاه بیومکانیک تشکیل شد.

در ابتدای جلسه ویرایش نهایی فصول کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ابهامات مرتبط با آن برطرف گردید. در این راستا، لیست جدیدی از معادل فارسی واژگان مورد بررسی قرار گرفت که به جدول واژگان موجود در سایت اضافه خواهد شد.

از افراد گروه خواسته شد، در مورد طرح جلد، عنوان فارسی و انگلیسی کتاب هر چه سریع‎تر پیشنهادات خود را ارائه دهند.

در ادامه میزان پیشرفت گروه فیلمبرداری بالینی (CVT) بررسی شد و خانم معصومی گزارشی در این زمینه ارائه دادند. بر این اساس، تعیین شد تغییراتی (بخصوص در مورد نور کافی) در اتاق آنالیز راه‌رفتن آزمایشگاه بیومکانیک صورت گیرد.

در انتهای جلسه آقای دکتر سنجری توضیحاتی در ارتباط با مبحث “grey-scale resolution ” مربوط به فصل ۱۵ کتاب ارائه دادند.

جلسه بعدی در تاریخ ۳۰ آبان ساعت ۱۰ تشکیل خواهد شد. غایبین جلسه: خانم دکتر جلالی و خانم سید محسنی. نگارش این جلسه توسط خانم مرادی انجام شد.

دهمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن

جلسه دهم مورخ ۱۶ آبان ۱۳۹۴ در محل آزمایشگاه تشکیل شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر سنجری اعلام کردند که مبحث الکترومیوگرافی را هم به مجموعه در حال ترجمه و تدوین اضافه می‌کنند و در حال تکمیل این فصل هستند.

از افراد گروه خواسته شد که در مورد طرح جلد و عنوان فارسی و انگلیسی کتاب پیشنهادات خود را ارائه کنند. همچنین از نویسندگان دوم خواسته شد تغییرات نهایی فصول را تا شنبه آینده تکمیل کنند. پیشنهاد شد الگوی چند کتاب که مؤلف‌های متعدد دارد برای درج نام و وابستگی نویسندگان بررسی شود تا یک طرح مناسب برای کتاب حاضر شکل بگیرد.

در مورد پاورقی‌ها و شماره شکل‌ها و جداول پرسش‌هایی صورت گرفت. توصیه شد شکل‌ها در حال حاضر شماره فصل نداشته باشند زیرا ترتیب فعلی فصول در کتاب ممکن است تغییر کند. البته کتاب در آینده ویراستاری و یکپارچه خواهد شد. واژه‌هایی هم که زیرنویس بگیرند در جدول کلمات کتاب گنجانده خواهند شد.

اگر افراد مایلند توضیحاتی در مورد یک موضوع به فصل اضافه کنند در صورت زیاد بودن حجم امکان اضافه کردن ضمیمه به کتاب یا فصل وجود دارد.

در مورد معادل فارسی تعدادی از واژه ‌ها تبادل نظر صورت گرفت که به جدول کلمات اضافه خواهد شد.

گروه فیلمبرداری بالینی هم گزارش مختصری از پیشرفت فعالیت خود ارائه کردند. و بعد از جلسه نیز مواردی را بصورت عملی پی گیری کردند.

در آینده پس از تکمیل کار کتاب تعدادی مقالات پایه ی مرتبط برای پیشرفت کار مطالعه و بررسی شوند.

جلسه بعدی در تاریخ ۲۳ آبان ۹۴ تشکیل خواهد شد. غایبین: خانم بوذری، خانم اسفندیاری، خانم مرادی، خانم نواب. نگارش این جلسه توسط خانم دکتر جلالی انجام شد.

نهمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن

نهمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن در تاریخ ۹ آبان ۹۴ با حضور اعضای تیم در محل آزمایشگاه بیومکانیک برگزار گردید.

در ابتدای جلسه در مورد میزان پیشرفت ویرایش فصول کتاب بحث شد و پرسش و پاسخ هایی هم در این زمینه مطرح شد.

در ادامه گروه آزمون های بالینی ویدئویی یا CVT گزارشی از کارهای انجام شده تا به حال را ارائه کردند این گزارش توسط خانم معصومی ارائه شد. قرار شد گروه CVT کارهایی که تا به حال و تا شروع فیلمبرداری بالینی انجام داده اند را به صورت مکتوب درآورند.

 • در مورد نام دامنه سایت بحث شد که در نهایت با تصمیم گیری جمع نام IranCGA نهایی شد.
 • تصاویری از برخی آزمایشگاههای آنالیز حرکت توسط دکتر مهدی زاده ارائه شد.
 • جوامع هدف گروه بالینی مشخص شد و قرار شد برای هر گروه هدف ایتم های گزارش برای مخاطبین (ارجاع دهنده) تهیه شود:
 • گروه آمپوته: خانمها مرادی و سید محسنی، گروه ارتوپدی: خانم بوذری(هیپ) و خانم اسفندیاری(زانو)، و گروه نورولوژی شامل بیماران CP و CVA: خانم معصومی و آقای امینی.
 • جلسه بعدی در تاریخ ۱۶ آبان ۹۴ تشکیل می شود و در جلسه مذکور علاوه بر تکمیل پیشرفت ویرایش کتاب، گزارشی از پیشرفت در گروههای بالینی نیز ارائه خواهد شد. نگارش این جلسه توسط آقای امینی انجام شد.

هشتمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن

هشتمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن در تاریخ ۲۵/۷/۹۴ با حضور اعضای تیم در محل آزمایشگاه بیومکانیک برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر مهدی زاده به ارایه فصل ۱۴ از کتاب با عنوان ” چگونگی راه اندازی خدمات آنالیز بالینی راه رفتن” پرداختند و پیرو ارایه ایشان قرار شد نمودار مربوط به نقش افراد در آزمایشگاه بالینی راه رفتن به فارسی ترجمه شده و اسامی افراد در هر سمت در آینده به این نمودار اضافه شود.

در ادامه جلسه خانم نواب فصل ۱۵ کتاب با عنوان ” چگونگی راه اندازی و حفظ یک آزمایشگاه بالینی راه رفتن ” را تا اسلاید شماره ۱۱ ارایه دادند. به دلیل کمبود وقت قرار شد ادامه مبحث در جلسات بعد دنبال شود.

سپس جدول واژگان آقای دکتر مهدی زاده به بحث گذاشته شد و مقرر گردید موارد مورد توافق به جدول واژگان اضافه گردد.

با توجه به نزدیک شدن به مراحل پایانی ترجمه کتاب، در ادامه جلسه جناب آقای دکتر سنجری توضیحاتی را در خصوص تکمیل مراحل تألیف کتاب داشتند که به شرح زیر می باشد:

 • طبق نظر ایشان مقرر گردید هر فصل از کتاب دو نویسنده داشته باشد ( نویسنده اول و نویسنده دوم).

هدف از این کار تسلط اعضای تیم به سایر فصول و بررسی دوباره اصول نگارشی در هر فصل از کتاب می باشد. بر این اساس قرار بر این شد که هر یک از افراد فصل یکی دیگر از اعضای تیم را انتخاب کرده و موارد زیر را در ترجمه و اسلایدهای اضافه نماید:

 • تطبیق مجدد ترجمه فارسی با اصول نگارشی
 • اسلایدها تا حد امکان با اضافه کردن تصاویر مناسب تکمیل گردد ( به جهت افزایش فهم مطلب و جذابیت بصری)
 • نویسنده دوم مطالب ترجمه شده در هر فصل را به سمت ۴۰ درصد تألیف ببرد. در این راستا نویسنده دوم در درجه اول با مشورت با نویسنده اول و با مراجعه به متن اصلی سعی می کند تا حد امکان از ترجمه رفع ابهام کند. در قدم بعدی از سایر منابع مناسب در این زمینه مطالبی به هر یک از فصول اضافه می گردد ( با ذکر منبع).

کتاب پیشنهادی دکتر سنجری برای تکمیل فصول” Clinical Gait Analysis Theory and Practice” می باشد که تالیف Kirtley است ( این کتاب در کتابخانه دانشکده و در انتشارات موجود است).

به پیشنهاد آقای دکتر مهدی زاده می توان مطالب مورد نیاز برای فهم بیشتر فصول در کادرهای جداگانه آورده شود. مثل داشتن کادر case study مرتبط با مطالب فصل. در این زمینه کتابهای زیر برای نمونه به اعضای تیم معرفی گردید که به این سبک نگارش شده اند : (هر دو کتاب تالیف zatsiorsky می باشند)

Kinematic of human motion

Kinetic of human motion

کلیه موارد فوق در مورد تکمیل نگارش فصول و اسلایدها باید تا تاریخ ۹/۸/۹۴ انجام پذیرد.

در پایان جلسه افراد فصول پیشنهادی خود را به عنوان نویسنده دوم انتخاب کردند. که در این جدول وارد شد.

جلسۀ بعدی آنالیز بالینی راه رفتن در تاریخ شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ در ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد. نگارش این صورتجلسه توسط خانم معصومی صورت گرفت. غائبین: خانم سیدمحسنی.

هفتمین جلسۀ آنالیز بالینی راه رفتن

هفتمین جلسۀ آنالیز بالینی راه رفتن ، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۴ با حضور اعضای این گروه در آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی دانشکده توانبخشی برگزار شد.

مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح زیر بود:

 • فصل یازدهم کتاب با عنوان “اندازه­گیری­های عمومی توانایی راه رفتن ” توسط خانم وحیده مرادی ارائه شد. در حین ارائه، پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان برای رفع ابهامات مربوط به آن فصل انجام شد.
 • فصل دوازدهم کتاب تحت عنوان “تفسیر و گزارش داده­ها” توسط خانم دکتر جلالی ارائه شد. در حین ارائه، پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان جهت رفع ابهامات مربوط به آن فصل انجام شد.
 • در ارتباط با اهمیت آنالیز راه رفتن و نقش آن در تصمیم گیری بالینی بحث شد و دلایل آن مطرح گردید.
 • بعد از اتمام جلسات مربوط به کتاب، مقالات کاربردی از دانشگاه های برتر بررسی خواهند شد.
 • مقرر شد جلسات CVT پی گیری شود تا بعد از آن به ثبت سه بعدی بپردازیم.
 • ترجمۀ پیشنهادی واژگان انگلیسی مرتبط با فصل دوازدهم کتاب با توافق جمع تعیین شد که به لیست موجود در سایت اضافه خواهد شد.
 • در ارتباط با نام دامنه سایت، قرار شد اعضای گروه پیشنهادات خود را به دکتر سنجری ایمیل کنند.
 • جلسۀ بعدی آنالیز راه رفتن بالینی در تاریخ شنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۴ در ساعت ۱۰ با ارائۀ خانم نواب و آقای دکتر مهدی زاده برگزار خواهد شد. نگارش این صورتجلسه توسط خانم چهره­راضی صورت گرفت. غائبین: آقای دکتر مهدی زاده.

 

 

 

 

ششمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن

ششمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۴ با حضور اعضای این گروه در آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی دانشکده توانبخشی برگزار گردید.

مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح زیر بود:

 • فصل دهم کتاب تحت عنوان «ارتباط بین داده­های مختلف» توسط خانم بوذری ارائه شد. در حین ارائه، پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان جهت رفع ابهامات مربوط به آن فصل انجام گردید.
 • پس از ارائه، ترجمه پیشنهادی واژگان انگلیسی مرتبط با فصل دهم کتاب، با توافق جمع تعیین شد. لیست ترجمه واژگان جدید به لیست موجود در سایت اضافه خواهد شد.
 • مقرر شد اعضا تغییرات و یا ترجمه جدید واژگان را در ترجمه مربوط به فصل خود اعمال کرده و سپس برای آقای دکتر سنجری ایمیل نمایند.
 • جهت رعایت اصول نگارش و ویرایش زبان فارسی، خانم بوذری اصول نگارشی پیشنهادی یک مجله فارسی را مطرح نمودند و مقرر شد که برای سایر اعضا نیز ایمیل کنند.
 • بعد از جلسه، گروهCVT با سرگروهی آقای دکتر امینی و با حضور خانم­ها بوذری، جلالی، حکمت، سید محسنی و معصومی و آقای دکتر امینی جهت اجرای عملی فیلمبرداری بالینی جلسه کوتاهی تشکیل دادند. در این جلسه به هدف تدوین پروتکل، انجام تست افراد نرمال، نوشتن گزارش و بررسی چند فرد بیمار، کار با دستگاه­ها و نوشتن پروتکل با جزئیات کامل در دستور کار قرار گرفت. به همین منظور کار عملی به دو گروه کار با دستگاه­ها با مسوولیت خانم حکمت و نوشتن پروتکل با مسوولیت خانم معصومی تقسیم شد.
 • در راستای کار عملی گروه CVT، کار با دوربین دستی و محل قرارگیری آن و نیز محیط آزمایشگاه بررسی شد و پیشنهادات موردنظر گروه ارائه گردید. مقرر شد این گروه جلسه دیگری در روز چهارشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۴ در ساعت ۱۰ صبح در آزمایشگاه آنالیز راه رفتن آزمایشگاه بیومکانیک جهت اعمال تغییرات و آماده سازی محیط فیلمبرداری تشکیل دهند.
 • جلسه بعدی آنالیز بالینی راه رفتن در تاریخ شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۴ در ساعت ۱۰ با ارائه خانم دکتر جلالی و خانم مرادی برگزار خواهد شد. با توجه به اهمیت این فصل (تفسیر و گزارش) از شرکت کنندگان خواسته شد که حتما با پیش مطالعه در این جلسه شرکت داشته باشند.
 • نگارش این صورتجلسه توسط خانم حکمت صورت گرفت. غائبین: خانم مرادی و خانم نواب.

 

پنجمین جلسۀ آنالیز بالینی راه رفتن

پنجمین جلسۀ آنالیز راه رفتن بالینی، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۴ با حضور اعضای این گروه در آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی دانشکده توانبخشی برگزار شد.

مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح زیر بود:

 • فصل هفتم کتاب تحت عنوان “ویدئوی بالینی” توسط آقای دکتر مالک امینی و فصل هشتم کتاب تحت عنوان “ارزیابی بالینی” توسط خانم طیبه معصومی ارائه شد. در پایان ارائۀ هر فصل، ابهامات مربوط به آن فصل برطرف شد.
 • ترجمۀ پیشنهادی واژگان انگلیسی مرتبط با فصل هفتم و هشتم کتاب، با توافق جمع تعیین شد. لیست ترجمۀ واژگان جدید به لیست موجود در سایت اضافه خواهد شد.
 • جهت رعایت اصول نگارش و ویرایش زبان فارسی، مقرر شد افراد در اولین فرصت منبعی در این زمینه به گروه معرفی نمایند.
 • از افراد گروه که در جلسات گذشته فصول ابتدایی کتاب را ارائه کرده بودند خواسته شد که فایل متن ترجمه شدۀ کتاب را به ایمیل آقای دکتر سنجری ارسال نمایند.
 • گروهی تحت عنوان (Clinical Video Test (CVT با حضور خانم­ها اسفندیاری، بوذری، جلالی، حکمت، سید محسنی، مرادی و معصومی و آقای دکتر امینی (سرگروه: خانم بوذری) جهت اجرای عملی فصل هفت کتاب تشکیل شد.
 • مقرر شد ترکیب مناسبی برای نامگذاری آدرس سایت مربوط به اخبار و مطالب آنالیز راه رفتن بالینی توسط اعضای گروه پیشنهاد و به ایمیل آقای دکتر سنجری ارسال شود. برخی واژگان پیشنهادی قابل استفاده در آدرس سایت عبارتند از: Iran, CGA, IUMS
 • جلسۀ بعدی آنالیز راه رفتن بالینی در تاریخ شنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۴ در ساعت ۱۰ با ارائۀ خانم وحیده مرادی و خانم سحر بوذری برگزار خواهد شد. نگارش این صورتجلسه توسط خانم بوذری صورت گرفت. غائبین: خانم حکمت.

بعد از جلسه، در مورد پیشنهاد خانم بوذری نظرسنجی شد. طبق این پیشنهاد، با اینکه “آنالیز راه رفتن بالینی” ترجمۀClinical gait analysis است ولی “آنالیز بالینی راه رفتن” مفهوم این ترکیب را در زبان فارسی بهتر نشان می دهد. اکثر همکاران با این پیشنهاد موافق بودند. لذا سعی می کنیم از این ترکیب جدید استفاده کنیم.

چهارمین جلسه آنالیز راه رفتن بالینی

چهارمین جلسه آنالیز راه رفتن بالینی، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ با حضور اعضای این گروه در آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات دانشکده توانبخشی برگزار گردید.

مطالب مطرح شده در جلسه به شرح زیر بود:

 • اسلایدهای فصل دوم کتاب با عنوان “مدل های مرسوم گیت” توسط خانم حکمت ارائه شد.
 • خانم اسفندیاری اسلایدهای مربوط به فصل سوم را با عنوان “جایگزینی برای مدل های مرسوم گیت” ارائه کردند. در پایان هر ارائه، ابهامات مربوط برطرف گردید.
 • معادل فارسی لیست جدیدی از واژگان انگلیسی مرتبط با تدوین کتاب، با توافق جمع تهیه گردید. این جدول به لیست موجود در سایت اضافه خواهد شد.
 • جهت رعایت حداکثر اصول نگارشی، مقرر شد افراد منبعی در این زمینه، به گروه معرفی نمایند.
 • میزان پیشرفت کار آقای دکتر مهدی زاده و خانم نواب، مبنی بر تهیه مقاله جهت چاپ در نشریه نوید پی گیری شد.

 

جلسه بعدی آنالیز راه رفتن بالینی در تاریخ شنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۴ در ساعت ۱۰ با ارائه آقای دکتر امینی و خانم معصومی برگزار خواهد گردید. نگارش این صورتجلسه توسط خانم وحیده مرادی صورت گرفت. غائبین: خانم سیدمحسنی.

جدول واژگان

به منظور یکسان سازی ترجمه ها، عباراتی که در جلسات به تصویب می رسد در جدول زیر قرار می گیرد. برای هماهنگی بیشتر، لطفاً همکاران مدام  به جدول زیر مراجعه داشته باشند:

نمایش جدول

موارد نگارشی

اسم + ها نیم فاصله
می + فعل نیم فاصله
موارد مخفف انگلیسی کامل نوشته شود
اسم + ی گذاشتن ی ضروری است؟
نحوه نوشتن توضیح زیر شکل وسط چین

 

نکات زیر برخی از مهم­ترین موارد نگارشی است که باید رعایت شود:

 • رعایت نیم­ فاصله­ها در کلماتی با دو جزء، مانند: می‌توان، می­‌شود، روان‌شناسی، کم­تحرک و . . .؛
 • گذاشتن علامت « ء» در کلماتی مانند تأییدی، تأثیر، مؤلفه، مؤثر و . . . ؛
 • جدا نویسی کلماتی مانند: عامل­های، پرسش‌نامه، به‌دست­آمده و . . .؛
 • گذاشتن تنوین در کلماتی مانند: مثلاً، اصلاً و . . .؛
 • به‌کار‌بردن « همزه » به جای « ی» در کلماتی مانند دامنه حرکتی، نمره آزمون و . . .؛
 • استفاده از واژه پژوهش، پژوهشگر، پژوهش­ها به­جای تحقیق، محقق، تحقیقات؛
 • پس از ویرگول یک فاصله بگذارید و سپس کلمه بعدی را بنویسید. پیش از ویرگول نباید فاصله وجود داشته باشد. مانند: پژوهشگران، گزارش دادند.
 • پس از نقطه یک فاصله بگذارید و سپس کلمه بعدی را بنویسید.
 • کلمه­ های لاتین نباید داخل متن فارسی بیایند. به­جای آنها، معادل فارسی آنها را در متن بنویسید.

 

سومین جلسه آنالیز راه رفتن بالینی

سومین جلسه علمی آنالیز حرکت، در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ با حضور اعضای تیم آنالیز راه رفتن بالینی در محل آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی تشکیل شد.
مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح زیر بود:
• خانم نواب و آقای دکتر مهدیزاده داوطلب تهیه مقاله به منظور چاپ در نشریه الکترونیک نوید دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای مطالب مربوط به بحث شدند.

 • خانم چهره راضی اسلایدهای مربوط به فصل ۲ کتاب که مربوط به معرفی پارامترها و متغیرهایی که در آنالیز حرکت طبیعی بررسی می شوند را ارائه کردند و در حین ارائه، پرسش و پاسخ نیز جهت رفع ابهامات انجام شد.
 • درمورد اسلایدها به نکاتی شامل یکسان سازی بولت ها، خلاصه کردن محتوای اسلایدها، استفاده از تصاویر کمکی و … اشاره شد.
 • مقرر شد برای نام گذاری فایلها علاوه بر تاریخ و نام فصل، نام فرد ارائه دهنده نیز ذکرشود تا چنانچه فرد دیگری در ارائه خود قصد تغییراتی را داشت با تغییر تاریخ و نام فرد قبل، فایل را نامگذاری کند. به عنوان مثال اگر خانم اکبری فصل ۲ را در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۴ ارائه نمودند اسم فایل به صورت زیر باشد:

۹۴-۰۶-۲۱ ch2 akbari.docx

 • برای یکسان سازی واژگان مرتبط با تدوین کتاب، معادل فارسی یا کلمه مناسب مورد توافق جمع، برای تعدادی از واژگان تخصصی انگلیسی تهیه شد که قرار شد برای اعضا ایمیل شود.
 • مقرر شد به منظور رعایت حداکثری اصول نگارش، فایل محتوی نکات نگارشی توسط خانم بوذری برای اعضا ارسال شود و همچنین هر فرد نکات مد نظر خود را در ذیل جدول واژگان مربوط به فصل خود بیاورد. ملاک فایلی است که هر جلسه در مورد آن بحث می شود . موارد آن تصویب می شود.
 • تأکید شد که افراد در روز مربوط به ارائه های خود حتماً حضور داشته باشند.
 • جلسه در ساعت ۱۲ به پایان رسید و جلسه بعدی آنالیز راه رفتن بالینی با ادامه ارائه گروه دوم مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد. نگارش این صورتجلسه توسط خانم سعیده سیدمحسنی صورت گرفت. غائبین: خانم دکتر جلالی، خانم مرادی و آقای دکتر امینی.

 

دومین جلسه آنالیز راه رفتن بالینی

پیرو اولین جلسه تشکیل شده در رابطه با مبحث آنالیز راه رفتن بالینی، دومین جلسه علمی مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ با حضور فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع دکتری توانبخشی و بیومکانیک در محل آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی تشکیل شد. چند مورد از اسلایدهای ارسالی بررسی شد و نحوه تهیه و میزان عمق مطالب و بیان جزئیات بررسی شد.
مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح زیر بود:
• پیش از برگزاری هر جلسه، ابهامات مربوط به مطالب در طی یک جلسه گروهی تیم علمی، مطرح شده و براساس اطلاعات هر شخص، مسائل برطرف شوند.
• با آماده ساختن اسلایدهای مربوط به ارائه، هر گروه بر اساس برنامه تعیین شده، مطالب را ارائه و ابهامات باقیمانده، با همفکری اعضای تیم برطرف خواهند شد.
• جزئیات اسلایدها در حد کتاب مرجع باشد اما تسلط ارائه دهنده به موضوع بیشتر باشد. اگر سئوالی مطرح است، در جلسات آتی و یا جلسات جداگانه مطرح و بررسی شود.
• برای یکسان سازی واژگان مرتبط با تدوین کتاب، هر شخص، جدولی از واژگان تخصصی انگلیسی و معادل فارسی آن را تهیه کند، و به ایمیل گروه ارسال کند، تا در سومین جلسه مطرح شوند و با همفکری مناسب ترین واژه فارسی انتخاب شود.
• هر فرد تا تشکیل جلسه بعدی ارائه خود، فرصت ارسال فایل مربوط به ترجمه فصل مرتبط با خود را دارد، تا با دید دقیق تر و گویاتری بتواند مطالب را در فایل کتبی نقل کند.
• از آنجا که کتاب تدوینی، تألیفی از کتاب آنالیز راه رفتن تعیین شده، و سایر مطالب مرتبط و تکمیلی است، اطلاعات مناسب و مورد نیاز خارج از کتاب، توسط هر شخص در جلسه ارائه مربوط به خود ارائه گردد، تا در صورت تصویب در فایل ضمیمه یا بخش های تکمیلی کتاب مورد استفاده قرار گیرد.
• جلسه بعدی آنالیز راه رفتن بالینی با ارائه گروه دوم مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد. نگارش این صورتجلسه توسط خانم الهام اسفندیاری صورت گرفت. غایبین: خانم جلالی.

اولین جلسه آنالیز راه رفتن بالینی

دانشکده توانبخشی و مرکز تحقیقات توانبخشی از سالیان پیش درصدد راه اندازی آنالیز راه رفتن بالینی برای عرضه خدمات تخصصی بالینی در کشور بوده است. این مهم با ساخت آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی در سال ۱۳۸۳ و تهیه دستگاه های آنالیز حرکت توسط دکتر محمد کمالی و دکتر ابراهیمی (برای مرکز و برای دانشکده) به مراحل نهایی خود نزدیک شد. بعد از راه اندازی سخت افزاری و ساختاری و انجام مطالعات اولیه، اولین جلسه علمی مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ با حضور فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع دکتری توانبخشی و بیومکانیک در محل آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی تشکیل شد.

گامهای مورد بحث در این جلسه به شرح زیر بود:

 • گام علمی: تربیت و آموزش تیم برای ارائه سمینار و کارگاه ها و تدوین کتاب
 • گام عملی: تحلیل راه رفتن بالینی
  1. تیم بالینی (تحقیقات)
  2. گروه ارزیابی کمّی
  3. تیم فنی
  4. گروه ثبت داده ها
 • گام اجرایی: ارتباط با مراکز / اطلاع رسانی / کنگره ها و وب‌سایت / بروشور / اطلاع رسانی در مطبوعات دانشگاه

در این جلسه تیم علمی با حضور محققان (فارغ اتحصیلان و دانشجویان دکتری) از رشته های مرتبط زیر تشکیل شد:

کاردرمانی: طیبه معصومی و مالک امینی

ارتوپدی فنی: وحیده مرادی، مریم حکمت فرد، سعیده سیدمحسنی، مریم جلالی، الهام اسفندیاری

بیومکانیک: سینا مهدی زاده، محمد علی سنجری، فاطمه نواب

فیزیوتراپی: سحر بوذری، مهشید چهره راضی

 

تقسیم بندی مطالب علمی، مسئولیت ها و سرگروه ها در جدول زیر آمده است:

Section Sources Page First Author Second Author
۱: Introduction Ch.1: introduction ۱
۲: Gait Analysis (Biomechanics & Principles)حکمت Ch.2: Basic Measurements ۸ چهره راضی حکمت
Ch.3: The conventional gait model ۲۹ حکمت چهره راضی
Ch.4: Alternatives to the conventional gait model ۵۰ اسفندیاری نواب
۳: Physical Examinationمرادی Ch.7: Clinical video ۸۸ امینی معصومی
Ch.8: Physical examination ۱۰۰ معصومی امینی
Ch.9: General measures of walking ability ۱۲۰ مرادی اسفندیاری
۴: Reportingجلالی Ch. 10: Relationships between data of different types ۱۳۶ بوذری جلالی
Ch.12: Interpretation and reporting ۱۶۴ جلالی بوذری
۵٫ Running a Gait Lab.مهدی زاده Ch.14: How to set up a clinical gait analysis service ۱۹۰ مهدی زاده مرادی
Ch.15: How to set up and maintain a gait analysis laboratory ۱۹۸ نواب مهدی زاده