جلسات علمی و آموزشی

برای کسب اطلاع از موضوع برنامه ها و آخرین تغییرات احتمالی در زمان برگزاری، به جدول ارائه شده در لینک های زیر مراجعه نمایید. اطلاع رسانی ها در کانال تلگرام سایت نیز صورت می گیرد. شرکت برای علاقمندان آزاد است.