جهت

جهت (جلسات هدفمند تعلیمی)، دوره های آموزشی کوتاه مدتی است در یکی از موضوعات لازم برای دانشجویان دورۀ تحصیلات عالی.
در ادامه برنامه دوره های قبل و دوره های فعال را می بینید.


جدول برنامه و جزئیات سری جهت – سال ۱۴۰۱

روزهای یکشنبه ساعت ۱۲، سالن کنفرانس دکتر عشایری به مدت حداقل ۵ جلسه.

موضوع چهارمین دوره: Academic English Pronunciation

شماره جلسه موضوع تاریخ توضیحات
۱ ضرورت و نقش تلفظ صحیح انگلیسی در فضای دانشگاهی + اصول اولیه تلفظ ۱۴۰۱/۱۰/۴ IPA key
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به علت آلودگی هوا تعطیل شد
۲  اکسنت + تمرین از مقالات ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به علت برودت تعطیل شد
۳ تمرین و بررسی مقالات ۱۴۰۱/۱۱/۲
۴ ادامه مباحث ۱۴۰۱/۱۱/۹ با هدایت خانم عسگری تشکیل شد
۵ تمرین از متون مختلف ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ آخرین جلسه

برنامه های پیشنهادی برای جهت سال ۹۶

 


جدول برنامه و جزئیات سری جهت – سال ۱۳۹۵

روزهای دوشنبه ساعت ۱۲، اتاق کنفرانس آزمایشگاه بیومکانیک. سومین دوره برحسب نیاز علاقمندان به نگارش زبان انگلیسی که حدود ۱۰ جلسه خواهد بود، اختصاص دارد.

موضوع سومین دوره: Academic Writing 1

شماره جلسه موضوع تاریخ توضیحات
۱ Clauses ۹۵/۱۱/۱۱ این جلسه ساعت ۱۰ تشکیل می شود.
۲ Dependent Clauses ۹۵/۱۱/۱۸
۳ Adverbial Clauses ۹۵/۱۱/۲۵
۴ Adverbial Clauses 2 ۹۵/۱۲/۲
۵ Prepositional Expressions ۹۵/۱۲/۱۶
۶ Adjective Clauses ۹۶/۱/۲۸
۷ Reduced Adjective Clauses ۹۶/۲/۴
۸ Noun Clauses ۹۶/۲/۱۱
۹ Parallel Structures ۹۶/۲/۱۸
۱۰ Inversion ۹۶/۲/۲۵
۱۱ Inversion (2) ۹۶/۳/۱
۱۲ Gerund ۹۶/۳/۸  آخرین جلسه.

 


جدول برنامه و جزئیات سری جهت – سال ۱۳۹۴

در جهت به یادگیری مباحث آموزشی لازم برای دانشجویان دورۀ تحصیلات تکمیلی خواهیم پرداخت.

موضوع دومین دوره: برنامه نویسی به زبان پایتون

شماره جلسه عنوان تاریخ توضیحات
۷ ادامه مبحث قبل ۹۴/۴/۲۲
۶ مطالعه بخش سوم و انجام تکلیف فاکتوریال اعداد ۹۴/۴/۸
۵ حلقه ها، گزاره های شرطی و اتمام بخش دوم ۹۴/۳/۲۵
۴ رفع اشکال مفاهیم. معرفی بخش دوم ۹۴/۳/۱۱
۳ حل تمرین و اتمام بخش اول ۹۴/۳/۴
۲ رفع اشکال فیلم آموزشی فصل های اول ۹۴/۲/۲۱
۱ تعیین فیلمهای آموزشی برای مطالعه و بررسی نحوه اداره کلاس
۹۴/۲/۱۴ به لینک های مربوط مراجعه نمایید.
فیلمهای فصول اول را تمرین کنید.

جدول برنامه و جزئیات سری جهت – سال ۱۳۹۳

در جهت به یادگیری مباحث آموزشی لازم برای دانشجویان دورۀ تحصیلات تکمیلی خواهیم پرداخت. روزهای دوشنبه ساعت ۱۱ در اتاق کنفرانس آزمایشگاه بیومکانیک.

موضوع اولین دوره: کتاب انگلیسی برای نوشتن مقالات علمی (English for Writing Research Papers)

شماره جلسه عنوان ارائه دهنده تاریخ
۱ فصل اول: برنامه ریزی و آماده سازی آقای کرمی ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
۲ فصل دوم: ترتیب واژه ها خانم حکمت ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
۳ فصل سوم: شکستن جملات طولانی خانم بوذری ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
۴ فصل چهارم: ساختار پاراگراف ها و جملات خانم اسفندیاری ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
۵ فصل پنجم: اختصار و از بین بردن افزونگی خانم چهره راضی ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
۶ فصل ششم: اجتناب از ابهام خانم رسولی ۱۳۹۳/۰۳/۲۶
۷ فصل هفتم: تصریح اینکه کدام تحقیق چه کاری انجام داد خانم حکمت ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۸ فصل هشتم: برجسته کردن یافته ها خانم چهره راضی ۱۳۹۳/۰۸/۰۵
۹ فصل نهم: انتقاد خانم رسولی ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
۱۰ فصل دهم: نقل قول و اقتباس از مقالات دیگر خانم چهره راضی ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
۱۱ فصل یازدهم: عنوان مقالهفصل دوازدهم: بخش خلاصۀ مقاله خانم بوذری-خانم اسفندیاری ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
۱۲ فصل سیزدهم: مقدمۀ مقالهفصل چهاردهم: مروری بر مقالات خانم چهره راضی- خانم حکمت ۱۳۹۳/۰۹/۱۷
۱۳ فصل پانزدهم: بخش روش­ های مقالهفصل شانزدهم: بخش نتایج مقاله خانم رسولی- خانم بوذری ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
۱۴ فصل هفدهم: بخش بحث مقالهفصل هجدهم: بخش نتیجه­ گیری مقاله خانم اسفندیاری- خانم حکمت ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
۱۵ فصل نوزدهم: عبارات مفیدفصل بیستم: بررسی نهایی خانم چهره راضی- خانم رسولی ۱۳۹۳/۱۰/۰۸