برای دانشجویان کلاس

در این بخش مطالبی که به کلاس‌های درس مرتبط می‌شود و دانشجویان و محققین به آنها ارجاع داده می‌شوند، قرار دارد.

نحوه تحویل تکالیف

نمایش


مطالب کلاس به تفکیک عنوان درس و رشته تحصیلی

(از زمستان ۱۳۹۵ مطالب کلاسها از طریق شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی می شود)


دکتری کاردرمانی – زمستان ۱۳۹۷- درس “سیستمهای دینامیکی”

دستیاران پزشکی ورزشی – زمستان ۱۳۹۷- درس “بیومکانیک ورزشی”

کارشناسی علوم ورزشی – زمستان ۱۳۹۷- درس “مکانیک عضلات”

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی – پاییز ۱۳۹۷- درس “بیومکانیک ورزشی”

کارشناسی ارشد ارتوز و پروتز – پاییز ۱۳۹۷ – درس “بیومکانیک”

دکتری ارتوز و پروتز – پاییز ۱۳۹۷ – درس “الکترومیوگرافی”

دکتری علوم ورزش – پاییز ۱۳۹۷ – درس “تحلیل مکانیکی حرکات انسان”

کارشناسی فیزیوتراپی – پاییز ۱۳۹۷ – درس “فیزیک (مکانیک)”

دکتری علوم ورزش – پاییز ۱۳۹۶ – درس “نورومکانیک”

دکتری علوم اعصاب – پاییز ۱۳۹۶ – درس “کنترل حرکت”


دکتری ارتوز و پروتز – پاییز ۱۳۹۵ – درس “الکترومیوگرافی”

نمایش

 


کارشناسی ارشد ارتوز و پروتز – پاییز ۱۳۹۵ – درس “بیومکانیک”

نمایش

 


کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی – پاییز ۱۳۹۵ – درس “بیومکانیک ورزشی”

نمایش

 


دکتری علوم ورزشی – پاییز ۱۳۹۵ – درس “اصول سیستمهای پویا”

نمایش

 


کارشناسی ارتوز و پروتز – پاییز ۱۳۹۵ – درس “استاتیک”

نمایشکارشناسی ارشد علوم ورزشی – بهار ۱۳۹۵ – درس “مکانیک عضله”

نمایش

 


دکتری کاردرمانی – بهار ۱۳۹۵ – درس “سیستمهای دینامیکی”

نمایش

 دکتری کنترل حرکت- زمستان ۱۳۹۴ – درس “تحلیل بیومکانیکی حرکت انسان”

نمایش

 دکتری یادگیری حرکتی – زمستان ۱۳۹۴

نمایش

 


کارشناسی ارتوز و پروتز – زمستان ۱۳۹۴ – درس “استاتیک” – کلاس ترمیمی

نمایش

 کارشناسی ارشد ارتوز و پروتز – پاییز ۱۳۹۴ – درس “بیومکانیک”

نمایش

 دکتری ارتوپدی فنی – پاییز ۱۳۹۴ – درس “الکترومیوگرافی سطحی ”

نمایش

 کارشناسی فیزیوتراپی – پاییز ۱۳۹۴ – درس “فیزیک (مکانیک)”

نمایش

 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی – پاییز ۱۳۹۴ – درس “بیومکانیک ورزشی ۱”

نمایش

 دکتری ارتوپدی فنی – پاییز ۱۳۹۴ – درس “کاربرد های دستگاه های سنجش حس و حرکت ”

نمایش

 


کارشناسی ارتوپدی فنی – پاییز ۱۳۹۳ – درس “استاتیک”

نمایش

 


کارشناسی فیزیوتراپی – پاییز ۱۳۹۳ – درس “فیزیک (مکانیک)”

نمایش

 
دکتری ارتوپدی فنی – پاییز ۱۳۹۳ – درس “کاربرد های دستگاه های سنجش حس و حرکت “

نمایش


دکتری علوم ورزش و حرکت شناسی – پاییز ۱۳۹۳ – درس “تحلیل بیومکانیکی حرکات انسان”

نمایش

 
دکتری کاردرمانی – بهار ۱۳۹۳ – درس “سیستمهای دینامیکی”

نمایش

 


کارشناسی ارشد کاردرمانی – زمستان ۱۳۹۳ – درس “علم حرکت”

نمایش

 


دکتری ارتوپدی فنی – پاییز ۱۳۹۲ – درس “الکترومیوگرافی سطحی”

نمایش

 


دکتری ارتوپدی فنی – پاییز ۱۳۹۲ – درس “کاربرد سیستمهای اندازه گیری حسی و حرکتی”

نمایش

 دکتری کاردرمانی – پاییز ۱۳۹۲ – درس “روشهای اندازه گیری کاربردی در کاردرمانی”

نمایش


دکتری فیزیوتراپی – ۱۳۹۱ – درس “آنالیز سیستمهای حسی و حرکتی”

نمایش

 


1 دیدگاه در “برای دانشجویان کلاس

  1. از منابع شما به منظور معرفی به دانشجویان ارشد مهندسی پزشکی/بیومکانیک دانشگاه اصفهان در درس بیومکانیک اسکلتی عضلانی ، استفاده شد. با سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*