ششمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن

ششمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۴ با حضور اعضای این گروه در آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی دانشکده توانبخشی برگزار گردید.

مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح زیر بود:

  • فصل دهم کتاب تحت عنوان «ارتباط بین داده­های مختلف» توسط خانم بوذری ارائه شد. در حین ارائه، پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان جهت رفع ابهامات مربوط به آن فصل انجام گردید.
  • پس از ارائه، ترجمه پیشنهادی واژگان انگلیسی مرتبط با فصل دهم کتاب، با توافق جمع تعیین شد. لیست ترجمه واژگان جدید به لیست موجود در سایت اضافه خواهد شد.
  • مقرر شد اعضا تغییرات و یا ترجمه جدید واژگان را در ترجمه مربوط به فصل خود اعمال کرده و سپس برای آقای دکتر سنجری ایمیل نمایند.
  • جهت رعایت اصول نگارش و ویرایش زبان فارسی، خانم بوذری اصول نگارشی پیشنهادی یک مجله فارسی را مطرح نمودند و مقرر شد که برای سایر اعضا نیز ایمیل کنند.
  • بعد از جلسه، گروهCVT با سرگروهی آقای دکتر امینی و با حضور خانم­ها بوذری، جلالی، حکمت، سید محسنی و معصومی و آقای دکتر امینی جهت اجرای عملی فیلمبرداری بالینی جلسه کوتاهی تشکیل دادند. در این جلسه به هدف تدوین پروتکل، انجام تست افراد نرمال، نوشتن گزارش و بررسی چند فرد بیمار، کار با دستگاه­ها و نوشتن پروتکل با جزئیات کامل در دستور کار قرار گرفت. به همین منظور کار عملی به دو گروه کار با دستگاه­ها با مسوولیت خانم حکمت و نوشتن پروتکل با مسوولیت خانم معصومی تقسیم شد.
  • در راستای کار عملی گروه CVT، کار با دوربین دستی و محل قرارگیری آن و نیز محیط آزمایشگاه بررسی شد و پیشنهادات موردنظر گروه ارائه گردید. مقرر شد این گروه جلسه دیگری در روز چهارشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۴ در ساعت ۱۰ صبح در آزمایشگاه آنالیز راه رفتن آزمایشگاه بیومکانیک جهت اعمال تغییرات و آماده سازی محیط فیلمبرداری تشکیل دهند.
  • جلسه بعدی آنالیز بالینی راه رفتن در تاریخ شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۴ در ساعت ۱۰ با ارائه خانم دکتر جلالی و خانم مرادی برگزار خواهد شد. با توجه به اهمیت این فصل (تفسیر و گزارش) از شرکت کنندگان خواسته شد که حتما با پیش مطالعه در این جلسه شرکت داشته باشند.
  • نگارش این صورتجلسه توسط خانم حکمت صورت گرفت. غائبین: خانم مرادی و خانم نواب.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*