سیزدهمین جلسه تحلیل بالینی راه رفتن

سیزدهمین جلسه تحلیل بالینی راه رفتن مورخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای این تیم در آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، مطالب مربوط به آخرین اصلاح و ویرایش فصل های مربوطه توسط نویسندگان دوم بررسی شد و صحبت هایی در رابطه با ویراستار مناسب برای نسخه نهایی کار، با تلاش خانم بوذری، صورت گرفت.

بحث مربوط به یکسان سازی واژگان در تمامی کتاب و همچنین نحوه نگارش منابع، اتمام پذیرفت.

همچنین در رابطه با نیاز آزمایشگاه به تجهیزات مناسب برای مناسب سازی نور محیطی برای فیلمبرداری بالینی و نحوه قرار گیری لامپ های مناسب صحبت هایی صورت گرفت.

در رابطه با طرح روی جلد و عنوان کتاب، طرح ها و عناوین ارسالی توسط دوستان مورد مشورت و همفکری قرار گرفت، و قرار بر این اساس گذاشته شد که تا هفت روز آینده و تشکیل جلسه بعدی، عناوین پیشنهادی برای دکتر سنجری ارسال گردد.

همچنین جناب آقای دکتر مهدی زاده نظراتشان را در رابطه با نرم افزار مناسب برای تحلیل سه بعدی راه رفتن بیان کردند.

غائبین: جناب آقای دکتر امینی، و سرکار خانم دکتر جلالی و خانم معصومی. نگارش این صورتجلسه توسط خانم اسفندیاری صورت گرفت.