معرفی کتاب

در این بخش برخی از کتابهایی که خوانده ام و به نظرم ارزش خواندن را دارند معرفی می کنم. در مورد روش مؤثر خواندن کتاب هم مطلبی در این پادکست بطور خلاصه ارائه شده است (چطور کتاب بخوانیم؟).


کتابهای علمی


کتابهای فکری / فلسفی


کتابهای مهارت زندگی و کارآفرینی


کتابهای منهمه عناوین مطرح شده در یک نگاه