هفتمین جلسۀ آنالیز بالینی راه رفتن

هفتمین جلسۀ آنالیز بالینی راه رفتن ، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۴ با حضور اعضای این گروه در آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی دانشکده توانبخشی برگزار شد.

مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح زیر بود:

  • فصل یازدهم کتاب با عنوان “اندازه­گیری­های عمومی توانایی راه رفتن ” توسط خانم وحیده مرادی ارائه شد. در حین ارائه، پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان برای رفع ابهامات مربوط به آن فصل انجام شد.
  • فصل دوازدهم کتاب تحت عنوان “تفسیر و گزارش داده­ها” توسط خانم دکتر جلالی ارائه شد. در حین ارائه، پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان جهت رفع ابهامات مربوط به آن فصل انجام شد.
  • در ارتباط با اهمیت آنالیز راه رفتن و نقش آن در تصمیم گیری بالینی بحث شد و دلایل آن مطرح گردید.
  • بعد از اتمام جلسات مربوط به کتاب، مقالات کاربردی از دانشگاه های برتر بررسی خواهند شد.
  • مقرر شد جلسات CVT پی گیری شود تا بعد از آن به ثبت سه بعدی بپردازیم.
  • ترجمۀ پیشنهادی واژگان انگلیسی مرتبط با فصل دوازدهم کتاب با توافق جمع تعیین شد که به لیست موجود در سایت اضافه خواهد شد.
  • در ارتباط با نام دامنه سایت، قرار شد اعضای گروه پیشنهادات خود را به دکتر سنجری ایمیل کنند.
  • جلسۀ بعدی آنالیز راه رفتن بالینی در تاریخ شنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۴ در ساعت ۱۰ با ارائۀ خانم نواب و آقای دکتر مهدی زاده برگزار خواهد شد. نگارش این صورتجلسه توسط خانم چهره­راضی صورت گرفت. غائبین: آقای دکتر مهدی زاده.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*