ژورنال کلاب تخصصی بیومکانیک و علم حرکت

برگزاری جلسات بصورت غیرحضوری (اطلاعات بیشتر)

 

توضیحات و جدول ارائه‌ها

هدف از این ژورنال‌کلاب، آگاهی از یافته‌های جدید یا آموزنده، ایده گرفتن از مقالات و استفاده از هر نکته مفید در آنها است تا بتوانیم برای نگارش بهتر مقالات از آن ایده‌ها الهام بگیریم. این جلسات هفتگی است و موضوعات بطور تخصصی در زمینه بیومکانیک و علم حرکت با نگاه کاربردی در رشته های مرتبط انتخاب می شوند. گرایش های علوم توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، ارتوز و پروتز)، حرکت شناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، و مهندسی پزشکی از حوزه های مرتبط کاربردی بیومکانیک در این مباحث هستند. برای ارائه بهتر ژورنال کلابها، این مطالب می تواند کمک کننده باشد. این جلسات از زمستان ۱۳۹۵ با همکاری گروه علوم پایه توانبخشی و مرکز تحقیقات توانبخشی بطور مرتب برگزار می شود.

همه اسلایدها از طریق کانال جهش و از مهر ۱۳۹۹ در گروه بحث کانال جهش قابل دسترسی هستند.

زمان: دوشنبه ها ساعت ۱۲ تا ۱۳
مکان: اتاق کنفرانس آزمایشگاه بیومکانیک – فعلاً آنلاین برگزار می شود. (لینک ورود به جلسه در اسکایپ، توضیحات جلسات غیرحضوری).

ارائه مقالات توسط دانشجویان و محققین در حیطه تحقیقاتی خودشان صورت می‌گیرد. اما از آنجا که همه جنبه‌های قابل استفاده مقاله بررسی می شود، جلسه برای همه مفید خواهد بود.

در ارائه ها، به همه نکات مهم مقاله از جمله موارد زیر توجه می‌شود:

  • نحوه نگارش انگلیسی و ایده گرفتن از عبارات خوب
  • شیوه بحث و استدلال
  • نحوه طراحی نمودارها و ابتکارات گرافیکی
  • روشهای نوین محاسباتی و آماری
  • ایده های الهام‌بخش و مفید

در درجه اول، ارائه کننده قصد دارد مقاله موردنظرش  را بهتر بفهمد و بیشتر درگیر آن شود. و بعد، دیگران را نیز در این تجربه خوب سهیم کند. لذا مقالات را به گونه ای انتخاب می کند که خودش به خواندن و درک آن بسیار علاقمند باشد.

شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است و موجب پربارتر شدن جلسه می‌شود.
پیوند مقاله مورد بحث جلسه آتی در جدول قرار دارد تا شرکت‌کنندگان در صورت تمایل پیش‌مطالعه داشته باشند.

علاقمندان به ارائه، به نکات زیر توجه داشته باشند:
راهنمای ارائه دهندگان ژورنال کلاب


اسامی دوستانی که داوطلبانه مدیریت ژورنال کلاب را بر عهده داشته یا دارند. ممنون از این همه انگیزه و تلاش برای بیشتر یادگرفتن.

نام شماره جلسات
زینب رئوفی از  ۱۲۱

 

— ژورنال کلاب برای همه شرکت کنندگان الهام بخش است —

 

ارائه دهنده
تاریخ مقاله
۱۲۷ مبینا خسروی ۱۴۰۰/۸/۱۰ Tipnis, R.A., P.A. Anloague, L.L. Laubach, and J.A. Barrios, The dose–response relationship between lateral foot wedging and the reduction of knee adduction moment. Clinical Biomechanics, 2014. 29(9): p. 984-989. (link)
۱۲۶ جواد عبدالحمیدی ۱۴۰۰/۸/۳ Decker, L.M., C. Moraiti, N. Stergiou, and A.D. Georgoulis, New insights into anterior cruciate ligament deficiency and reconstruction through the assessment of knee kinematic variability in terms of nonlinear dynamics. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, 2011. 19(10): p. 1620-1633. (link)
۱۲۵ نرجس سلطانی ۱۴۰۰/۷/۲۶ D’Antonio, E., G. Tieri, F. Patané, G. Morone, and M. Iosa, Stable or able? Effect of virtual reality stimulation on static balance of post-stroke patients and healthy subjects. Human Movement Science, 2020. 70: p. 102569. (link)
۱۲۴ مهدی سلیمی ۱۴۰۰/۷/۱۹ Nozu, S., K.A. Johnson, M. Takemura, and R.K. Shields, Disrupted somatosensory input alters postural control strategies during the Star Excursion Balance Test (SEBT) in healthy people. Gait & Posture, 2021. 90: p. 141-147. (link)
۱۲۳ مهتاب باقری ۱۴۰۰/۷/۱۲ MacLean, C.L., R. van Emmerik, and J. Hamill, Influence of custom foot orthotic intervention on lower extremity intralimb coupling during a 30-minute run. Journal of applied biomechanics, 2010. 26(4): p. 390-399. (link)
۱۲۲ جواد عبدالحمیدی ۱۴۰۰/۶/۲۹ Cavanaugh, J.T., D.G. Kelty-Stephen, and N. Stergiou, Multifractality, Interactivity, and the Adaptive Capacity of the Human Movement System: A Perspective for Advancing the Conceptual Basis of Neurologic Physical Therapy. Journal of neurologic physical therapy (JNPT), 2017. 41(4): p. 245-251. (link)
۱۲۱ زینب رئوفی ۱۴۰۰/۶/۲۲ Ghai, S., I. Ghai, and A.O. Effenberg, Effects of dual tasks and dual-task training on postural stability: a systematic review and meta-analysis. Clinical Interventions in Aging, 2017. 12: p. 557. (link)
۱۲۰ سحر بوذری ۹۹/۱۱/۱۳ Taylor, L., E. Miller, and K.R. Kaufman, Static and dynamic validation of inertial measurement units. Gait & Posture, 2017. 57: p. 80-84. (link)
۱۱۹ نجمه پرهیز ۹۹/۱۱/۶ Nakagawa, J., Q. An, Y. Ishikawa, H. Oka, K. Takakusaki, H. Yamakawa, A. Yamashita, and H. Asama, Analysis of human motor skill in dart throwing motion at different distance. SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, 2015. 8(1): p. 79-85. (link)
۱۱۸ جواد عبدالحمیدی ۹۹/۱۰/۲۲ Burcal, C.J., A.R. Needle, L. Custer, and A.B. Rosen, The Effects of Cognitive Loading on Motor Behavior in Injured Individuals: A Systematic Review. Sports Medicine, 2019. 49(8): p. 1233-1253. (link)
۱۱۷ زهرا نعمتی ۹۹/۱۰/۱۵ Zult, T., A. Gokeler, J.J. van Raay, R.W. Brouwer, I. Zijdewind, and T. Hortobágyi, An anterior cruciate ligament injury does not affect the neuromuscular function of the non-injured leg except for dynamic balance and voluntary quadriceps activation. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, 2017. 25(1): p. 172-183. (link)
۱۱۶ نرجس سلطانی ۹۹/۱۰/۸ Lubetzky, A.V., D. Harel, J. Kelly, B.D. Hujsak, and K. Perlin, Weighting and reweighting of visual input via head mounted display given unilateral peripheral vestibular dysfunction. Human movement science, 2019. 68: p. 102526. (link)
۱۱۵ زهرا جیریایی ۹۹/۱۰/۱ Kongsted, A., E. Qerama, H. Kasch, T. Bendix, F. Winther, L. Korsholm, and T.S. Jensen, Neck Collar, “Act-as-Usual” or Active Mobilization for Whiplash Injury?: A Randomized Parallel-Group Trial. Spine, 2007. 32(6): p. 618-626. (link)
۱۱۴ رضوان عظیمی ۹۹/۹/۲۴ Hsu, W.-L., K.-H. Lin, R.-S. Yang, and C.-H. Cheng, Use of motor abundance in old adults in the regulation of a narrow-based stance. European journal of applied physiology, 2014. 114(2): p. 261-271. (link)
۱۱۳ نجمه پرهیز ۹۹/۹/۱۷ Alexandrov, A., A. Frolov, and J. Massion, Axial synergies during human upper trunk bending. Experimental Brain Research, 1998. 118(2): p. 210-220. (link)
۱۱۲ زینب رئوفی ۹۹/۹/۱۰ Bartlett, H.L., L.H. Ting, and J.T. Bingham, Accuracy of force and center of pressure measures of the Wii Balance Board. Gait & posture, 2014. 39(1): p. 224-228. (link)
۱۱۱ فرانک پورحسینی ۹۹/۹/۳ Stins, J.F., F. Marmolejo-Ramos, F. Hulzinga, E. Wenker, and R. Cañal-Bruland, Words that move us. The effects of sentences on body sway. Advances in Cognitive Psychology, 2017. 13(2): p. 156. (link)
۱۱۰ نجمه پرهیز ۹۹/۸/۲۶ d’Avella, A. and E. Bizzi, Shared and specific muscle synergies in natural motor behaviors. Proceedings of the national academy of sciences, 2005. 102(8): p. 3076-3081. (link)
۱۰۹ مریم گل محمدی ۹۹/۸/۱۹ Yoon, T.-L., Validity and Reliability of an Inertial Measurement Unit-Based 3D Angular Measurement of Shoulder Joint Motion. The Journal of Korean Physical Therapy, 2017. 29(3): p. 145-151. (link)
۱۰۸ طاهره حسین پور ۹۹/۸/۱۲ van Loon, I.H.M., F.E. Mellor, and A. Breen, Accuracy and repeatability of sagittal translation of lumbar vertebrae in vitro and in vivo using quantitative fluoroscopy. Clinical Chiropractic, 2012. 15(3): p. 135-146. (link)
۱۰۷ مهدی سلیمی ۹۹/۸/۵ Karagiannakis, D.N., K.I. Iatridou, and D.G. Mandalidis, Ankle muscles activation and postural stability with Star Excursion Balance Test in healthy individuals. Human Movement Science, 2020. 69: p. 102563. (link)
۱۰۶ زهرا جیریایی ۹۹/۷/۲۸ Lee, B.-K. and S.-C. Chon, Effect of whole body vibration training on mobility in children with cerebral palsy: a randomized controlled experimenter-blinded study. Clinical Rehabilitation, 2013. 27(7): p. 599-607. (link)
۱۰۵ زهرا نعمتی ۹۹/۷/۲۱ Ward, S.H., L. Perraton, K. Bennell, B. Pietrosimone, and A.L. Bryant, Deficits in Quadriceps Force Control After Anterior Cruciate Ligament Injury: Potential Central Mechanisms. Journal of Athletic Training, 2019. 54(5): p. 505-512. (link)
۱۰۴ فرانک پورحسینی ۹۹/۷/۱۴ Sánchez, C.C., D.B. Murillo, K. Davids, and F.J.M. Hernández, Variations in task constraints shape emergent performance outcomes and complexity levels in balancing. Experimental brain research, 2016. 234(6): p. 1611-1622. (link)
۱۰۳ رضوان عظیمی ۹۹/۷/۷ Freitas, S.M.S.F. and M. Duarte, Joint coordination in young and older adults during quiet stance: effect of visual feedback of the center of pressure. Gait & posture, 2012. 35(1): p. 83-87. (link)
۱۰۲ نجمه پرهیز ۹۹/۶/۳۱ Takahashi, C.D., D. Nemet, C.M. Rose-Gottron, J.K. Larson, D.M. Cooper, and D.J. Reinkensmeyer, Neuromotor Noise Limits Motor Performance, But Not Motor Adaptation, in Children. Journal of Neurophysiology, 2003. 90(2): p. 703-711. (link)
۱۰۱ مریم گل محمدی ۹۹/۶/۲۴ Andrushko, J.W., J.L. Lanovaz, K.M. Björkman, S.A. Kontulainen, and J.P. Farthing, Unilateral strength training leads to muscle-specific sparing effects during opposite homologous limb immobilization. Journal of Applied Physiology, 2018. 124(4): p. 866-876. (link)
۱۰۰ دکتر وحیده مرادی ۹۹/۴/۱۶ Kent, J.A., J.H. Sommerfeld, and N. Stergiou, Changes in human walking dynamics induced by uneven terrain are reduced with ongoing exposure, but a higher variability persists. Scientific reports, 2019. 9(1): p. 1-9. (link)
۹۹ خانم طاهره حسین پور ۹۹/۴/۹ Iguchi, T., T. Ozaki, T. Chin, N. Tsumura, A. Kanemura, K. Kasahara, R. Kuroda, M. Doita, and K. Nishida, Intimate relationship between instability and degenerative signs at L4/5 segment examined by flexion–extension radiography. European Spine Journal, 2011. 20(8): p. 1349-1354. (link)
۹۸ خانم ریاحی ۹۹/۴/۲ Royeen, C.B., Chaotic occupational therapy: Collective wisdom for a complex profession. American Journal of Occupational Therapy, 2003. 57(6): p. 609-624. (link)
۹۷ خانم برومند ۹۹/۳/۲۶ Kielhofner, G., Rethinking disability and what to do about it: Disability studies and its implications for occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 2005. 59(5): p. 487-496. (link)
۹۶ خانم حیدری ۹۹/۳/۱۹ Ikiugu, M.N. and H.M. Rosso, Understanding the occupational human being as a complex, dynamical, adaptive system. Occupational Therapy in Health Care, 2006. 19(4): p. 43-65. (link)
۹۵ خانم خیراله زاده ۹۹/۳/۱۲ Elliott, S., S. O’Neal, and B.P. Velde, Using chaos theory to understand a community-built occupational therapy practice. Occupational therapy in health care, 2001. 13(3-4): p. 101-111. (link)
۹۴ خانم مهسا میمندی ۹۹/۲/۲۹ Warren, K., C. Franklin, and C.L. Streeter, New directions in systems theory: Chaos and complexity. Social Work, 1998. 43(4): p. 357-372. (link)
۹۳ دکتر مرادی ۹۹/۲/۲۲ Simonetti, E., C. Villa, J. Bascou, G. Vannozzi, E. Bergamini, and H. Pillet, Gait event detection using inertial measurement units in people with transfemoral amputation: a comparative study. Medical & Biological Engineering & Computing, 2020. 58(3): p. 461-470. (link)
۹۲ خانم عظیمی ۹۹/۲/۱۵ Hof, A.L., M.G.J. Gazendam, and W.E. Sinke, The condition for dynamic stability. Journal of Biomechanics, 2005. 38(1): p. 1-8. (link)
۹۱ خانم نعمتی ۹۹/۲/۸ Sonesson, S. and J. Kvist, Dynamic and static tibial translation in patients with anterior cruciate ligament deficiency initially treated with a structured rehabilitation protocol. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2017. 25(8): p. 2337-2346. (link)
۹۰ دکتر بوذری ۹۹/۲/۱ بخش دوم مقاله قبل
۸۹ دکتر بوذری ۹۹/۱/۲۵ Cross, R., Standing, walking, running, and jumping on a force plate. American Journal of Physics, 1999. 67(4): p. 304. (link)
۸۸ خانم فرانک پورحسینی ۹۸/۱۱/۲۸ Murillo, D.B., R.S. Solana, F.J. Vera-Garcia, N.G. Fuertes, and F.J. Moreno, Effect of increasing difficulty in standing balance tasks with visual feedback on postural sway and EMG: Complexity and performance. Human Movement Science, 2012. (link)
۸۷ خانم عظیمی ۹۸/۱۱/۲۱ Tawy, G.F., P. Rowe, and L. Biant, Gait variability and motor control in patients with knee osteoarthritis as measured by the uncontrolled manifold technique. Gait & Posture, 2018. 59: p. 272-277. (link)
۸۶ آقای کاظمی ۹۸/۱۱/۱۴ Baumgart, C., M.W. Hoppe, and J. Freiwald, Phase-specific ground reaction force analyses of bilateral and unilateral jumps in patients with ACL reconstruction. Orthopaedic journal of sports medicine, 2017. 5(6): p. 2325967117710912. (link)
۸۵ خانم گل محمدی ۹۸/۱۱/۷ Alamro, R.A., A.E. Chisholm, A.M.M. Williams, M.G. Carpenter, and T. Lam, Overground walking with a robotic exoskeleton elicits trunk muscle activity in people with high-thoracic motor-complete spinal cord injury. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2018. 15(1): p. 109. (link)
۸۴ خانم میراحمدی ۹۸/۱۰/۳۰ Lee, I.C., M.M. Pacheco, and K.M. Newell, Postural coordination and control to the precision demands of light finger touch. Experimental Brain Research, 2019. 237(5): p. 1339-1346. (link)
۸۳ دکتر مرادی ۹۸/۱۰/۲۳ Terrier, P., F. Luthi, and O. Dériaz, Do orthopaedic shoes improve local dynamic stability of gait? An observational study in patients with chronic foot and ankle injuries. BMC Musculoskeletal Disorders, 2013. 14(1): p. 94. (link)
۸۲ خانم فرزادی ۹۸/۱۰/۹ Pauk, J. and K. Minta-Bielecka, Gait patterns classification based on cluster and bicluster analysis. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2016. 36(2): p. 391-396. doi: 10.1016/j.bbe.2016.03.002. (link)
۸۱ خانم گل محمدی ۹۸/۱۰/۲ Nyland, J.A., L.R. Ullery, and D.N.M. Caborn, Medial patellar taping changes the peak plantar force location and timing of female basketball players. Gait & Posture, 2002. 15(2): p. 146-152. doi: doi.org/10.1016/S0966-6362(01)00145-X. (link)
۸۰ خانم نعمتی ۹۸/۹/۱۸ Krupenevich, R.L., N. Murray, P.M. Rider, Z.J. Domire, and P. DeVita, The Relationships Between Muscle Force Steadiness and Visual Steadiness in Young and Old Adults. ۲۰۱۵. ۱۹(۱): p. 60. doi: 10.1123/mc.2013-0083. (link)
۷۹ خانم عظیمی ۹۸/۹/۱۱ Hsu, W.-L., L.-S. Chou, and M. Woollacott, Age-related changes in joint coordination during balance recovery. AGE, 2013. 35(4): p. 1299-1309. doi: 10.1007/s11357-012-9422-x. (link)
۷۸ خانم مرادی ۹۸/۹/۴ Gates, D.H. and J.B. Dingwell, Muscle fatigue does not lead to increased instability of upper extremity repetitive movements. Journal of Biomechanics, 2010. 43(5): p. 913-919. (link)
۷۷ آقای کسری کاظمی ۹۸/۸/۲۷ Davis, K., J.L. Williams, B.A. Sanford, and A. Zucker-Levin, Assessing lower extremity coordination and coordination variability in individuals with anterior cruciate ligament reconstruction during walking. Gait & Posture, 2019. 67: p. 154-159. (link)
۷۶ خانم مائده فرزادی ۹۸/۸/۲۰ Torrealba, R.R., J. Cappelletto, A. González, and L. Fermın-León. Detecting human gait cycle sub-phases from lower limb acceleration signals using k-means algorithm. in Proc. 1st Int. Conf. Appl. Bionics Biomech. 2010. (link)
۷۵ خانم زهرا جیریایی ۹۸/۸/۱۳ Kerkum, Y.L., M.-A. Brehm, A.I. Buizer, J.C. van den Noort, J.G. Becher, and J. Harlaar, Defining the mechanical properties of a spring-hinged ankle foot orthosis to assess its potential use in children with spastic cerebral palsy. Journal of applied biomechanics, 2014. 30(6): p. 728-731. (link)
۷۴ خانم رضوان عظیمی ۹۸/۷/۲۹ Park, E., H. Reimann, and G. Schöner, Coordination of muscle torques stabilizes upright standing posture: an UCM analysis. Experimental brain research, 2016. 234(6): p. 1757. (link)
۷۳ خانم نعمتی ۹۸/۷/۲۲ Eitzen, I., T.J. Eitzen, I. Holm, L. Snyder-Mackler, and M.A. Risberg, Anterior Cruciate Ligament—Deficient Potential Copers and Noncopers Reveal Different Isokinetic Quadriceps Strength Profiles in the Early Stage after Injury. The American Journal of Sports Medicine, 2010. 38(3): p. 586-593. (link)
۷۲ خانم گل محمدی ۹۸/۷/۱۵ Buchheit, M., A. Gray, and J.-B. Morin, Assessing Stride Variables and Vertical Stiffness with GPS-Embedded Accelerometers: Preliminary Insights for the Monitoring of Neuromuscular Fatigue on the Field. Journal of sports science & medicine, 2015. 14(4): p. 698. (link)
۷۱ خانم  فرزادی ۹۸/۵/۱۴ Busa, M.A. and R.E.A. Van Emmerik, Multiscale entropy: A tool for understanding the complexity of postural control. Journal of Sport and Health Science, 2016. 5(1). (link)
۷۰ خانم طاهره حسین پور ۹۸/۵/۸ Fortin, M. and M.C. Battié, Quantitative Paraspinal Muscle Measurements: Inter-Software Reliability and Agreement Using OsiriX and ImageJ. Physical Therapy, 2012. 92(6): p. 853-864. doi: 10.2522/ptj.20110380. (link)
۶۹ خانم رضوان عظیمی ۹۸/۴/۳۱ Black, D.P., B.A. Smith, J. Wu, and B.D. Ulrich, Uncontrolled manifold analysis of segmental angle variability during walking: preadolescents with and without Down syndrome. Experimental brain research, 2007. 183(4): p. 511-521. (link)
۶۸ آقای خطاط نژاد ۹۸/۴/۲۴ Gholipour, M., A. Tabrizi, and F. Farahmand, Kinematics analysis of lunge fencing using stereophotogrametry. World Journal of Sport Sciences, 2008. 1(1): p. 32-37. (link)
۶۷ خانم نعمتی ۹۸/۴/۱۷ Chung-Hoon, K., B.L. Tracy, L.E. Dibble, R.L. Marcus, P. Burgess, and P.C. LaStayo, The Association Between Knee Extensor Force Steadiness, Force Accuracy, and Mobility in Older Adults Who Have Fallen. Journal of geriatric physical therapy, 2016. 39(1): p. 1-7. (link)
۶۶ خانم گل محمدی ۹۸/۴/۱۰ Spörri, J., J. Kröll, B. Fasel, K. Aminian, and E. Müller, The Use of Body Worn Sensors for Detecting the Vibrations Acting on the Lower Back in Alpine Ski Racing. Frontiers in Physiology, 2017. 8(522). (link)
۶۵ خانم طاهره حسین پور ۹۸/۳/۲۷ Menezes-Reis, R., G.P. Bonugli, C.E.G. Salmon, D. Mazoroski, C.F.P.d.S. Herrero, and M.H. Nogueira-Barbosa, Relationship of spinal alignment with muscular volume and fat infiltration of lumbar trunk muscles. PLOS ONE, 2018. 13(7): p. e0200198. (link)
۶۴ خانم رضوان عظیمی ۹۸/۳/۲۰ Potvin-Desrochers, A., N. Richer, and Y. Lajoie, Cognitive tasks promote automatization of postural control in young and older adults. Gait & Posture, 2017. 57: p. 40-45. (link)
۶۳ آقای حجت خطاط نژاد ۹۸/۲/۳۰ Seifert, L., H. Leblanc, D. Chollet, and D. Delignières, Inter-limb coordination in swimming: Effect of speed and skill level. Human Movement Science, 2010. 29(1): p. 103-113. (link)
۶۲ خانم مریم گل محمدی ۹۸/۲/۲۳ Fröhlich, M., E. Emrich, A. Pieter, and R. Stark, Outcome effects and effects sizes in sport sciences. International Journal of Sports Science and Engineering, 2009. 3(3): p. 175-179. (link)
۶۱ آقای نادر اسماعیلی ۹۸/۲/۹ Howcroft, J., E.D. Lemaire, and J. Kofman, Wearable-sensor-based classification models of faller status in older adults. PLoS one, 2016. 11(4): p. e0153240. (link)
۶۰ خانم نعمتی ۹۸/۲/۲ Keays, S.L., P. Newcombe, and A.C. Keays, Nearly 90% participation in sports activity 12 years after non-surgical management for anterior cruciate ligament injury relates to physical outcome measures. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2018. (link)
۵۹ خانم میراحمدی ۹۸/۱/۲۶ Guccione, A.A., B.T. Neville, and S.Z. George, Optimization of Movement: A Dynamical Systems Approach to Movement Systems as Emergent Phenomena. Physical Therapy, 2018. 99(1): p. 3-9. (link)
۵۸ خانم گل محمدی ۹۸/۱/۱۹ Liew, B.X.W., S. Morris, A. Masters, and K. Netto, A comparison and update of direct kinematic-kinetic models of leg stiffness in human running. Journal of Biomechanics, 2017. 64: p. 253-257. (link)
۵۷ خانم مرادی ۹۷/۱۲/۲۰ McAndrew Young, P.M. and J.B. Dingwell, Voluntary changes in step width and step length during human walking affect dynamic margins of stability. Gait & Posture, 2012. 36(2): p. 219-224. (link)
۵۶ آقای خطاط نژاد ۹۷/۱۲/۱۳ Wilson, C., S.E. Simpson, R.E.A. Van Emmerik, and J. Hamill, Coordination variability and skill development in expert triple jumpers. Sports Biomechanics, 2008. 7(1): p. 2-9. (link)
۵۵ خانم فرزادی ۹۷/۱۲/۶ Grigoriou, R., T. Nikodelis, D. Kugiumtzis, and I. Kollias, Classification methods can identify external constrains in swimming. Journal of Biomechanics, 2019. 82: p. 381-386. (link)
۵۴ خانم نعمتی ۹۷/۱۱/۸ Pua, Y.-H., P.-H. Ong, J.-Y. Ho, A.L. Bryant, K.E. Webster, and R.A. Clark, Associations of isokinetic knee steadiness with hop performance in patients with ACL deficiency. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2015. 23(8): p. 2185-2195. (link)
۵۳ خانم عظیمی ۹۷/۱۱/۱ Hsu, W.-L. and J.P. Scholz, Motor abundance supports multitasking while standing. Human movement science, 2012. 31(4): p. 844-862. (link)
۵۲ خانم گل محمدی ۹۷/۱۰/۲۴ Taylor, M. and R. Beneke, Spring mass characteristics of the fastest men on Earth. International journal of sports medicine, 2012. 33(08): p. 667-670. (link)
۵۱ خانم مرادی ۹۷/۱۰/۱۰ Kao, P.-C., J.B. Dingwell, J.S. Higginson, and S. Binder-Macleod, Dynamic instability during post-stroke hemiparetic walking. Gait & Posture, 2014. 40(3): p. 457-463. (link)
۵۰ خانم فرزادی ۹۷/۱۰/۳ Bertani, A., A. Cappello, M.G. Benedetti, L. Simoncini, and F. Catani, Flat foot functional evaluation using pattern recognition of ground reaction data. Clinical Biomechanics, 1999. 14(7): p. 484-493. (link)
۴۹ خانم میراحمدی ۹۷/۹/۲۶ ادامه مبحث جلسه ۴۷
۴۸ خانم گل محمدی ۹۷/۹/۱۹ Farley, C.T. and D.C. Morgenroth, Leg stiffness primarily depends on ankle stiffness during human hopping. Journal of Biomechanics, 1999. 32(3): p. 267-273. (link)
۴۷ خانم میراحمدی ۹۷/۹/۱۲ Khan, S., A. Vandermorris, J. Shepherd, J.W. Begun, H.J. Lanham, M. Uhl-Bien, and W. Berta, Embracing uncertainty, managing complexity: applying complexity thinking principles to transformation efforts in healthcare systems. BMC Health Services Research, 2018. 18(1): p. 192. (link)
۴۶ خانم مرادی ۹۷/۹/۵ McAndrew, P.M., J.M. Wilken, and J.B. Dingwell, Dynamic stability of human walking in visually and mechanically destabilizing environments. Journal of Biomechanics, 2011. 44(4): p. 644-649. (link)
۴۵ خانم فرزادی ۹۷/۸/۲۸ Costa, M. and C.-K. Peng, Multiscale entropy analysis of human gait dynamics. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2003. 330(1-2): p. 53-60. (link)
۴۴ خانم گل محمدی ۹۷/۸/۲۱ Farley, C.T. and O. González, Leg stiffness and stride frequency in human running. Journal of Biomechanics, 1996. 29: p. 181-6. (link)
۴۳ خانم میراحمدی ۹۷/۸/۱۴ Jacob, J.E., A. Cherian, K. Gopakumar, T. Iype, D.G. Yohannan, and K. Divya, Can Chaotic Analysis of Electroencephalogram Aid the Diagnosis of Encephalopathy? Neurology Research International, 2018. (link)
۴۲ خانم مرادی ۹۷/۸/۷ Riva, F., M.J.P. Toebes, M. Pijnappels, R. Stagni, and J.H. van Dieën, Estimating fall risk with inertial sensors using gait stability measures that do not require step detection. Gait & Posture, 2013. 38(2): p. 170-174. (link)
۴۱ خانم فرزادی ۹۷/۷/۳۰ Xia, Y., Q. Ye, Q. Gao, Y. Lu, and D. Zhang, Symmetry Analysis of Gait between Left and Right Limb Using Cross-Fuzzy Entropy. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2016. 2016: p. 9. (link)
۴۰ خانم گل محمدی ۹۷/۷/۲۳ Dalleau, G., A. Belli, F. Viale, J.-R. Lacour, and M. Bourdin, A simple method for field measurements of leg stiffness in hopping. International journal of sports medicine, 2004. 25(03): p. 170-176. (link)
۳۹ خانم میراحمدی ۹۷/۷/۱۶ Prado-Rico, J.M., S.R. Alouche, A.C. Sodré, R.B.d.S.C. Garbus, and S.M.S.F.d. Freitas, Effect of force magnitude of touch on the components of postural sway. Gait & Posture, 2018. 65: p. 15-19. (link)
۳۸ خانم مرادی ۹۷/۷/۹ Kang, H.G. and J.B. Dingwell, Dynamic stability of superior vs. inferior segments during walking in young and older adults. Gait & Posture, 2009. 30(2): p. 260-263. (link)
۳۷ خانم فرزادی ۹۷/۷/۲ Bisi, M.C. and R. Stagni, Complexity of human gait pattern at different ages assessed using multiscale entropy: from development to decline. Gait & Posture, 2016. 47: p. 37-42. (link)
۳۶ خانم گلمحمدی ۹۷/۴/۱۱ Laffaye, G., M.A. Choukou, N. Benguigui, and J. Padulo, Age-and gender-related development of stretch shortening cycle during a sub-maximal hopping task. Biology of Sport, 2016. 33(1): p. 29. (link)
۳۵ خانم میراحمدی ۹۷/۳/۲۸ Chiba, R., K. Takakusaki, J. Ota, A. Yozu, and N. Haga, Human upright posture control models based on multisensory inputs; in fast and slow dynamics. Neuroscience Research, 2016. 104: p. 96-104. (link)
۳۴ خانم مرادی ۹۷/۳/۲۱ Dingwell, J.B., K.H. Gu, and L.C. Marin, The effects of sensory loss and walking speed on the orbital dynamic stability of human walknig. Journal of Biomechanics, 2007. 40(8): p. 1723-1730. (link)
۳۳ خانم گلمحمدی ۹۷/۳/۷ Moritz, C.T. and C.T. Farley, Passive dynamics change leg mechanics for an unexpected surface during human hopping. Journal of Applied Physiology, 2004. 97(4): p. 1313-1322. (link)
۳۲ دکتر بوذری ۹۷/۲/۳۱ Balsalobre-Fernández, C., H. Agopyan, and J.-B. Morin, The validity and reliability of an iphone app for measuring running mechanics. Journal of applied biomechanics, 2017. 33(3): p. 222-226. (link)
۳۱ خانم فرزادی ۹۷/۲/۲۴ McGregor, S.J., M.A. Busa, R. Parshad, J.A. Yaggie, and E. Bollt, Control entropy of gait: does running fitness affect complexity of walking? Clinical Kinesiology (Online Edition), 2011. (link)
۳۰ خانم میراحمدی ۹۷/۲/۱۰ Newell, K.M. and D.E. Vaillancourt, Dimensional change in motor learning. Human Movement Science, 2001. 20(4-5): p. 695-715. (link)
۲۹ خانم مرادی ۹۷/۲/۳ Ramakrishnan, T., M. Schlafly, and K.B. Reed, Effect of Asymmetric Knee Height on Gait Asymmetry for Unilateral Transfemoral Amputees. International Journal of Current Advanced Research, 2017. 6(10): p. 6896-6903. (link)
۲۸ خانم گلمحمدی ۹۷/۱/۲۷ Geyer, H., A. Seyfarth, and R. Blickhan, Compliant leg behaviour explains basic dynamics of walking and running. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2006. 273(1603): p. 2861-2867. (link)
۲۷ خانم فرزادی ۹۷/۱/۲۰ Zanin, M., D. Gómez-Andrés, I. Pulido-Valdeolivas, J. Martín-Gonzalo, J. López-López, S. Pascual-Pascual, and E. Rausell, Characterizing Normal and Pathological Gait through Permutation Entropy. Entropy, 2018. 20(1): p. 77. (link)
۲۶ دکتر بوذری ۹۶/۱۲/۱۴ Ferrarin, M., M. Rabuffetti, M. Bacchini, A. Casiraghi, A. Castagna, A. Pizzi, and A. Montesano, Does gait analysis change clinical decision-making in poststroke patients? Results from a pragmatic prospective observational study. Eur J Phys Rehabil Med, 2015. 51(2): p. 171-84. (link)
۲۵ خانم میراحمدی ۹۶/۱۲/۷ Newell, D., Concepts in the study of complexity and their possible relation to chiropractic health care: a scientific rationale for a holistic approach. Clinical Chiropractic, 2003. 6(1): p. 15-33. (link)
۲۴ خانم مرادی ۹۶/۱۱/۲۳  Hidler, J.M. and W.Z. Rymer, Limit cycle behavior in spasticity: analysis and evaluation. IEEE Transactions on Biomedical engineering, 2000. 47(12): p. 1565-1575. (link)
۲۳ خانم گلمحمدی ۹۶/۱۱/۱۶  Lyle, M.A., F.J. Valero-Cuevas, R.J. Gregor, and C.M. Powers, Control of dynamic foot-ground interactions in male and female soccer athletes: Females exhibit reduced dexterity and higher limb stiffness during landing. Journal of Biomechanics, 2014. 47(2): p. 512-517. (link)
 ۲۲ خانم فرزادی ۹۶/۱۱/۲ Winter, S.L. and J.H. Challis, Classifying the variability in impact and active peak vertical ground reaction forces during running using DFA and ARFIMA models. Human Movement Science, 2017. 51: p. 153-160. (link)
 ۲۱ خانم میراحمدی ۹۶/۱۰/۲۵ Boehm, W.L. and K.G. Gruben, Post-Stroke Walking Behaviors Consistent with Altered Ground Reaction Force Direction Control Advise New Approaches to Research and Therapy. Translational Stroke Research, 2016. 7(1): p. 3-11. (link)
۲۰ خانم مرادی ۹۶/۱۰/۱۸  Beurskens, R., J.M. Wilken, and J.B. Dingwell, Dynamic stability of individuals with transtibial amputation walking in destabilizing environments. Journal of Biomechanics, 2014. (link)
۱۹ خانم گلمحمدی ۹۶/۱۰/۱۱ Ambegaonkar, J.P., S.J. Shultz, D.H. Perrin, R.J. Schmitz, T.A. Ackerman, and M.R. Schulz, Lower body stiffness and muscle activity differences between female dancers and basketball players during drop jumps. Sports Health, 2011. 3(1): p. 89-96. (link)
۱۸ دکتر حکمت ۹۶/۱۰/۴ Kitano, H., Systems biology: a brief overview. Science, 2002. 295(5560): p. 1662-1664. (link)
۱۷ خانم فرزادی ۹۶/۹/۲۰ Muniz, A.M.S. and J. Nadal, Application of principal component analysis in vertical ground reaction force to discriminate normal and abnormal gait. Gait & Posture, 2009. 29(1): p. 31-35. (link)
۱۶ دکتر بوذری ۹۶/۹/۱۳  Kuczyński, M. and B. Ostrowska, Understanding falls in osteoporosis: The viscoelastic modeling perspective. Gait & Posture, 2006. 23(1): p. 51-58. (link)
۱۵ دکتر سنجری ۹۶/۸/۲۲ Shirazi, A.H., M.R. Raoufy, H. Ebadi, M. De Rui, S. Schiff, R. Mazloom, S. Hajizadeh, S. Gharibzadeh, A.R. Dehpour, and P. Amodio, Quantifying memory in complex physiological time-series. PloS one, 2013. 8(9): p. e72854. (link)
۱۴ خانم میراحمدی ۹۶/۸/۱۵ Barroso, F.O., D. Torricelli, F. Molina-Rueda, I.M. Alguacil-Diego, R. Cano-de-la-Cuerda, C. Santos, J.C. Moreno, J.C. Miangolarra-Page, and J.L. Pons, Combining muscle synergies and biomechanical analysis to assess gait in stroke patients. Journal of Biomechanics, 2017. (link)
۱۳ خانم مرادی ۹۶/۸/۱ Bruijn, S.M., O.G. Meijer, P.J. Beek, and J.H. van Dieën, Assessing the stability of human locomotion: a review of current measures. Journal of The Royal Society Interface, 2014. 11(90). (link)
۱۲ خانم گلمحمدی ۹۶/۴/۱۷ Wilson, J.M. and E.P. Flanagan, The role of elastic energy in activities with high force and power requirements: a brief review. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2008. 22(5): p. 1705-1715. (link)
۱۱ دکتر سنجری ۹۶/۴/۱۰ Royeen, C.B., Chaotic occupational therapy: Collective wisdom for a complex profession. American Journal of Occupational Therapy, 2003. 57(6): p. 609-624. (link)
۱۰ خانم چرخیان ۹۶/۳/۲۷ Papi, E., P.J. Rowe, and V.M. Pomeroy, Analysis of gait within the uncontrolled manifold hypothesis: Stabilisation of the centre of mass during gait. Journal of Biomechanics, 2015. 48(2): p. 324-331. (link)
۹ خانم فرزادی ۹۶/۳/۲۰ Mei, Z., G. Zhao, K. Ivanov, Y. Guo, Q. Zhu, Y. Zhou, and L. Wang, Sample entropy characteristics of movement for four foot types based on plantar centre of pressure during stance phase. BioMedical Engineering OnLine, 2013. 12(1): p. 101. (link)
۸ خانم بوذری ۹۶/۳/۶ Beerse, M. and J. Wu, Comparison of whole-body vertical stiffness and leg stiffness during single-leg hopping in place in children and adults. Journal of Biomechanics, 2017. 56: p. 71-75. (link)
۷ خانم مرادی ۹۶/۲/۳۰ Dingwell, J.B. and H.G. Kang, Differences between local and orbital dynamic stability during human walking. Journal of Biomechanical Engineering, 2007. 129(4): p. 586-593. (link)
۶ خانم گلمحمدی ۹۶/۲/۱۶ Butler, R.J., H.P. Crowell, and I.M. Davis, Lower extremity stiffness: implications for performance and injury. Clinical Biomechanics, 2003. 18(6): p. 511-517. (link)
۵  خانم چرخیان  ۹۶/۲/۲ Morrison, A., D. McGrath, and E.S. Wallace, Motor abundance and control structure in the golf swing. Human Movement Science, 2016. 46: p. 129-147. (link)
۴  خانم فرزادی ۹۶/۱/۲۶ Giacomozzi, C., F. Martelli, A. Nagel, A. Schmiegel, and D. Rosenbaum, Cluster analysis to classify gait alterations in rheumatoid arthritis using peak pressure curves. Gait & Posture, 2009. 29(2): p. 220-224. (link)
۳ خانم مرادی ۹۵/۱۲/۱۴ Gritli, H., N. Khraeif, and S. Belghith. Cyclic fold bifurcation route to chaos in passive bipedal walking. ۷th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Funchal, Madeira-Portugal. 2010. (link)
۲ خانم حکمت ۹۵/۱۲/۷ Decker, L.M., F. Cignetti, and N. Stergiou, Complexity and human gait. Rev Andal Med Deporte, 2010. 3(1): p. 2-12. (link)
۱ خانم بوذری  ۹۵/۱۱/۳۰ Nigg, B.M. and W. Liu, The effect of muscle stiffness and damping on simulated impact force peaks during running. Journal of Biomechanics, 1999. 32(8): p. 849-856. (link)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*