هشتمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن

هشتمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن در تاریخ ۲۵/۷/۹۴ با حضور اعضای تیم در محل آزمایشگاه بیومکانیک برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر مهدی زاده به ارایه فصل ۱۴ از کتاب با عنوان ” چگونگی راه اندازی خدمات آنالیز بالینی راه رفتن” پرداختند و پیرو ارایه ایشان قرار شد نمودار مربوط به نقش افراد در آزمایشگاه بالینی راه رفتن به فارسی ترجمه شده و اسامی افراد در هر سمت در آینده به این نمودار اضافه شود.

در ادامه جلسه خانم نواب فصل ۱۵ کتاب با عنوان ” چگونگی راه اندازی و حفظ یک آزمایشگاه بالینی راه رفتن ” را تا اسلاید شماره ۱۱ ارایه دادند. به دلیل کمبود وقت قرار شد ادامه مبحث در جلسات بعد دنبال شود.

سپس جدول واژگان آقای دکتر مهدی زاده به بحث گذاشته شد و مقرر گردید موارد مورد توافق به جدول واژگان اضافه گردد.

با توجه به نزدیک شدن به مراحل پایانی ترجمه کتاب، در ادامه جلسه جناب آقای دکتر سنجری توضیحاتی را در خصوص تکمیل مراحل تألیف کتاب داشتند که به شرح زیر می باشد:

  • طبق نظر ایشان مقرر گردید هر فصل از کتاب دو نویسنده داشته باشد ( نویسنده اول و نویسنده دوم).

هدف از این کار تسلط اعضای تیم به سایر فصول و بررسی دوباره اصول نگارشی در هر فصل از کتاب می باشد. بر این اساس قرار بر این شد که هر یک از افراد فصل یکی دیگر از اعضای تیم را انتخاب کرده و موارد زیر را در ترجمه و اسلایدهای اضافه نماید:

  • تطبیق مجدد ترجمه فارسی با اصول نگارشی
  • اسلایدها تا حد امکان با اضافه کردن تصاویر مناسب تکمیل گردد ( به جهت افزایش فهم مطلب و جذابیت بصری)
  • نویسنده دوم مطالب ترجمه شده در هر فصل را به سمت ۴۰ درصد تألیف ببرد. در این راستا نویسنده دوم در درجه اول با مشورت با نویسنده اول و با مراجعه به متن اصلی سعی می کند تا حد امکان از ترجمه رفع ابهام کند. در قدم بعدی از سایر منابع مناسب در این زمینه مطالبی به هر یک از فصول اضافه می گردد ( با ذکر منبع).

کتاب پیشنهادی دکتر سنجری برای تکمیل فصول” Clinical Gait Analysis Theory and Practice” می باشد که تالیف Kirtley است ( این کتاب در کتابخانه دانشکده و در انتشارات موجود است).

به پیشنهاد آقای دکتر مهدی زاده می توان مطالب مورد نیاز برای فهم بیشتر فصول در کادرهای جداگانه آورده شود. مثل داشتن کادر case study مرتبط با مطالب فصل. در این زمینه کتابهای زیر برای نمونه به اعضای تیم معرفی گردید که به این سبک نگارش شده اند : (هر دو کتاب تالیف zatsiorsky می باشند)

Kinematic of human motion

Kinetic of human motion

کلیه موارد فوق در مورد تکمیل نگارش فصول و اسلایدها باید تا تاریخ ۹/۸/۹۴ انجام پذیرد.

در پایان جلسه افراد فصول پیشنهادی خود را به عنوان نویسنده دوم انتخاب کردند. که در این جدول وارد شد.

جلسۀ بعدی آنالیز بالینی راه رفتن در تاریخ شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ در ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد. نگارش این صورتجلسه توسط خانم معصومی صورت گرفت. غائبین: خانم سیدمحسنی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*