برنامه هفتگی

برنامه هفتگی پاییز ۱۴۰۱

برخی جلسات به صورت آنلاین برگزار می شود (راهنمای کلاس آنلاین)

توجه: نماینده کلاس ها برای تشکیل گروه مجازی و گرفتن لینک ورود کلاس با من در تماس باشند.

تاریخ به‌روز رسانی: ۲۳ آبان

فعالیت زمان توضیحات
شنبه ابزارهای ارزیابی در مداخلات ۹ تا ۱۲ حضوری
جهش ۱۲ تا ۱۳ آنلاین
  بیومکانیک ۱۴ تا ۱۶ حضوری
یکشنبه امور اجرائی و  دانش بنیان – دانشگاه ۸ تا ۱۵
دوشنبه تحقیق و مطالعه، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ۸ تا ۱۰
  استاتیک ۱۰ تا ۱۲ حضوری
ژورنال کلاب بیومکانیک ۱۲ تا ۱۳ آنلاین
بیومکانیک ۱۴ تا ۱۶ حضوری
سه شنبه الکترونوروفیزیولوژی پیشرفته بالینی ۹ تا ۱۰ حضوری
  شورای تحصیلات تکمیلی ۱۰ تا ۱۲ معاونت آموزشی
  راهنمایی و مشاوره پایان نامه ۱۳ تا ۱۵ گروه
چهارشنبه امور اجرائی و دانش بنیان – دانشگاه ۸ تا ۱۵