برنامه هفتگی

برنامه هفتگی بهار ۱۴۰۱

برخی جلسات به صورت آنلاین برگزار می شود (راهنمای کلاس آنلاین)

توجه: نماینده کلاس ها برای تشکیل گروه مجازی و گرفتن لینک ورود کلاس با من در تماس باشند.

تاریخ به‌روز رسانی: ۲۴ اردیبهشت

فعالیت زمان توضیحات
شنبه تحقیق و مطالعه، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ۸:۳۰ تا ۱۲
جهش ۱۲ تا ۱۳
  CAD/CAM ۱۵ تا ۱۷ بخش نظری به اتمام رسید
یکشنبه امور اجرائی و  دانش بنیان – دانشگاه ۸ تا ۱۵
دوشنبه تحقیق و مطالعه، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ۸ تا ۱۰
  ریاضی کاربردی ۱۰ تا ۱۲
ژورنال کلاب بیومکانیک ۱۲ تا ۱۳
الکترومیوگرافی سطحی ۱۳:۳۰ تا ۱۵ حضوری
سه شنبه تحقیق و مطالعه، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ۸ تا ۱۳
  بیومکانیک ورزشی ۱۳:۳۰ تا ۱۵ پزشکی ورزشی
چهارشنبه امور اجرائی و دانش بنیان – دانشگاه ۸ تا ۱۵