برنامه هفتگی

برنامه هفتگی ترم دوم ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

برخی جلسات به صورت آنلاین برگزار می شود (راهنمای کلاس آنلاین)

توجه: نماینده کلاس ها برای تشکیل گروه مجازی و گرفتن لینک ورود کلاس با من در تماس باشند.

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۵ اسفند

فعالیت زمان توضیحات
شنبه ابزارهای ارزیابی ۹ تا ۱۲ کلاس حضوری
جهش ۱۲ تا ۱۳ حضوری و آنلاین
  بیومکانیک ورزشی ۱۳ تا ۱۵ حضوری
یکشنبه شورایعالی فناوری دانشگاه و مرکز رشد ۹ تا ۱۴ دانشگاه یا دانشکده
دوشنبه تحقیق و مطالعه، راهنمایی و مشاوره با وقت قبلی ۱۰ تا ۱۲ گروه
ژورنال کلاب بیومکانیک ۱۲ تا ۱۳ حضوری و آنلاین
سه شنبه تحقیق و مطالعه ۸ تا ۱۰ گروه
  شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ۱۰ تا ۱۲ معاونت آموزشی
  هوش مصنوعی (هومص) ۱۰ تا ۱۲ حضوری
  جلسه گروه ۱۲ تا ۱۳ گروه
  هومص ۱۳ تا ۱۵ حضوری
چهارشنبه امور اجرائی فناوری و دانش بنیان – دانشگاه
راهنمایی و مشاوره پایان نامه – دانشکده
۹ تا ۱۵ دانشگاه یا دانشکده