برنامه هفتگی

برنامه هفتگی زمستان ۱۳۹۸

تاریخ به‌روز رسانی: ۲۹ بهمن

  فعالیت زمان مکان
شنبه جهش ۱۲ تا ۱۳ اتاق جلسات گروه مدیریت توانبخشی، طبقه دوم ساختمان مرکزی دانشکده علوم توانبخشی
شنبه راهنمایی و مشاوره ۱۳:۳۰ تا ۱۶ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۸
یکشنبه بیومکانیک ورزشی ۱۳:۳۰ تا ۱۶ اتاق کنفرانس آز بیومکانیک
دوشنبه تئوری‌های پیشرفته کاردرمانی (سیستمهای دینامیکی) ۱۰ تا ۱۲ تحصیلات تکمیلی
دوشنبه ژورنال کلاب بیومکانیک ۱۲ تا ۱۳ اتاق کنفرانس آز بیومکانیک
دوشنبه راهنمایی و مشاوره ۱۳:۳۰ تا ۱۶ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۸
سه شنبه تحقیق و مطالعه – راهنمایی و مشاوره با وقت قبلی ۸ تا ۱۶ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۸
چهارشنبه امور اجرائی و اداری ۸ تا ۱۳ دانشکده و دانشگاه
چهارشنبه  جلسه گروه ۱۵ تا ۱۶ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۹