برنامه هفتگی

برنامه هفتگی پاییز ۱۳۹۸

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴ آبان ۹۸

فعالیت زمان مکان
شنبه
سیستمهای سنجش حس و حرکت ۹ تا ۱۲ کلاس ۲
جهش ۱۲ تا ۱۳ اتاق جلسات گروه مدیریت توانبخشی، طبقه دوم ساختمان مرکزی دانشکده علوم توانبخشی
بیومکانیک ورزشی ۱۳:۳۰ تا ۱۶ ابن سینا ۲۰۶
یکشنبه الکترومیوگرافی ۸:۳۰ تا ۱۰ اتاق کنفرانس آز بیومکانیک
رادیولوژی محاسباتی ۱۰ تا ۱۲ سایت
فناوری توانبخشی ۱۳تا ۱۵ کلاس ۳
دوشنبه
استاتیک ۸:۳۰ تا ۱۲ ابن سینا ۱۰۴
ژورنال کلاب بیومکانیک ۱۲ تا ۱۳ اتاق کنفرانس آز بیومکانیک
بیومکانیک ۱۳:۳۰ تا ۱۵ کلاس ۴
سه شنبه
تحقیق و مطالعه – راهنمایی و مشاوره با وقت قبلی ۸ تا ۱۶ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۸
چهارشنبه امور اجرائی و اداری ۸ تا ۱۳ دانشکده و دانشگاه
بیومکانیک ورزشی ۱۳:۳۰ تا ۱۵ کلاس ۴
 جلسه گروه ۱۵ تا ۱۶ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۹