برنامه هفتگی

برنامه هفتگی پاییز ۱۴۰۲

برخی جلسات به صورت آنلاین برگزار می شود (راهنمای کلاس آنلاین)

توجه: نماینده کلاس ها برای تشکیل گروه مجازی و گرفتن لینک ورود کلاس با من در تماس باشند.

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۶ مهر

فعالیت زمان توضیحات
شنبه تحقیق و مطالعه ۹ تا ۱۲ گروه
جهش ۱۲ تا ۱۳ حضوری و آنلاین
  بیومکانیک ۱۴ تا ۱۶ حضوری
یکشنبه شورای فناوری دانشگاه و مرکز رشد ۹ تا ۱۴ دانشگاه یا دانشکده
دوشنبه استاتیک ۱۰ تا ۱۲ کلاس های ابن سینا
ژورنال کلاب بیومکانیک ۱۲ تا ۱۳ حضوری و آنلاین
بیومکانیک ۱۴ تا ۱۶ حضوری
سه شنبه راهنمایی و مشاوره ۹ تا ۱۰ حضوری
  شورای تحصیلات تکمیلی ۱۰ تا ۱۲ معاونت آموزشی
  جلسه گروه ۱۲ تا ۱۳ گروه
چهارشنبه امور اجرائی فناوری و دانش بنیان – دانشگاه
راهنمایی و مشاوره پایان نامه – دانشکده
۹ تا ۱۵ دانشگاه یا دانشکده