دهمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن

جلسه دهم مورخ ۱۶ آبان ۱۳۹۴ در محل آزمایشگاه تشکیل شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر سنجری اعلام کردند که مبحث الکترومیوگرافی را هم به مجموعه در حال ترجمه و تدوین اضافه می‌کنند و در حال تکمیل این فصل هستند.

از افراد گروه خواسته شد که در مورد طرح جلد و عنوان فارسی و انگلیسی کتاب پیشنهادات خود را ارائه کنند. همچنین از نویسندگان دوم خواسته شد تغییرات نهایی فصول را تا شنبه آینده تکمیل کنند. پیشنهاد شد الگوی چند کتاب که مؤلف‌های متعدد دارد برای درج نام و وابستگی نویسندگان بررسی شود تا یک طرح مناسب برای کتاب حاضر شکل بگیرد.

در مورد پاورقی‌ها و شماره شکل‌ها و جداول پرسش‌هایی صورت گرفت. توصیه شد شکل‌ها در حال حاضر شماره فصل نداشته باشند زیرا ترتیب فعلی فصول در کتاب ممکن است تغییر کند. البته کتاب در آینده ویراستاری و یکپارچه خواهد شد. واژه‌هایی هم که زیرنویس بگیرند در جدول کلمات کتاب گنجانده خواهند شد.

اگر افراد مایلند توضیحاتی در مورد یک موضوع به فصل اضافه کنند در صورت زیاد بودن حجم امکان اضافه کردن ضمیمه به کتاب یا فصل وجود دارد.

در مورد معادل فارسی تعدادی از واژه ‌ها تبادل نظر صورت گرفت که به جدول کلمات اضافه خواهد شد.

گروه فیلمبرداری بالینی هم گزارش مختصری از پیشرفت فعالیت خود ارائه کردند. و بعد از جلسه نیز مواردی را بصورت عملی پی گیری کردند.

در آینده پس از تکمیل کار کتاب تعدادی مقالات پایه ی مرتبط برای پیشرفت کار مطالعه و بررسی شوند.

جلسه بعدی در تاریخ ۲۳ آبان ۹۴ تشکیل خواهد شد. غایبین: خانم بوذری، خانم اسفندیاری، خانم مرادی، خانم نواب. نگارش این جلسه توسط خانم دکتر جلالی انجام شد.