معرفی کتاب در زمینه بیومکانیک

معرفی کتاب در زمینه بیومکانیک

بسیاری از دانشجویان و محققین رشته های مختلف در مورد کتاب های مناسب در زمینه بیومکانیک سئوال می کنند. از آنجا که یک کتاب به تنهایی نمی تواند همه مطالب را پوشش دهد، مواردی را در ادامه معرفی می کنم به این امید که نقطه شروع خوبی باشد. کتاب هایی که معرفی می کنم در طول سالیان برای تدریس استفاده کرده ام و می دانم مخاطبین علوم تجربی می توانند با کمی همت و رفع اشکال، از عهده آن برآیند. بدیهی است این لیست کامل نیست، لذا منتظر نظرات شما برای تکمیل این نوشته هستم. اکثر این کتابها از انتشارات پگاه قابل تهیه است.

مکانیک

شاید ورود به مبحث بیومکانیک بدون داشتن درک صحیحی از مکانیک میسر نباشد. کتاب استاتیک مریام [۱] یکی از کتاب های معتبر آموزشی در این زمینه است. کتاب دینامیک [۲] نیز در درک قوی حرکات و تحلیل نیروها مهم است، اما به اندازه استاتیک ضروری نیست. بسیاری از دیگر کتابهایی که در ادامه معرفی می کنم نیز، در بخش مقدمه به مطالب پایه ای مکانیک برای ورود به موضوع بیومکانیک پرداخته اند.

بیومکانیک

کتابهایی مانند کتاب کر [۳] با زبان بسیار ساده، اصول اولیه بیومکانیک را (در سطح کارشناسی) بیان می کنند. اما یکی از کتابهای اصلی، کتاب وینتر [۴] است. البته برخی مباحث را کمی سنگین مطرح کرده است و این کتاب رفته رفته قدیمی می شود و اما مزیت کتاب در اشاره به اکثر مطالب مهم در بیومکانیک است. ازطرفی کتاب روشهای تحقیق در بیومکانیک [۵]، سعی کرده مطالب به روز را در کنار مطالب پایه ای ارائه کند  و در مورد تجهیزات آزمایشگاه بیومکانیک نیز مطالب آموزنده ای آورده است.

در مبحث دینامیک معکوس از فصل مدلسازی کتاب چفین [۶] و وینتر [۴] می توان استفاده کرد. هر دو کتب در مورد آنتروپومتری مطالب خوبی دارند.

پنجابی از مؤلفین با سابقه بیومکانیک است که در کتاب معروف خود [۷] بیومکانیک سیستم اسکلتی- عضلانی را به همراه مباحث رفتار مواد و ارتعاشات، به نحو مؤثری تدریس کرده است. کتاب نوردین [۸] نیز بیومکانیک سیستم اسکلتی- عضلانی را بصورت کاربردی و بر حسب نواحی مختلف بدن ارائه می کند.

از کتاب های پیشرفته تر که برای مرحله اول کمی سنگین اما جامع و کامل و عمیق هستند، به ترتیب کتاب نیگ [۹] و کتاب زاتسیورسکی [۱۰] را معرفی می کنم.

بیومکانیک عضله

کتاب وینتر [۴] چند فصل خوب در این زمینه دارد (بخصوص فصل ۶ و ۹). کتاب بیومکانیک عضله زاتسیورسکی [۱۱] را در مرحله بعد پیشنهاد می کنم. در این کتاب بخشهایی به عنوان مرور مقالات وجود دارد که یافته های تحقیقاتی مرتبط با مبحث را بطور خلاصه ارائه می کند که خیلی مفید است. کتاب اپشتاین [۱۲] را در آخر پیشنهاد می کنم که کمی محاسباتی است.

آزمایشگاه بیومکانیک

گرچه جداگانه چنین مبحثی وجود ندارد، اما در این منابع در خصوص ثبت و پردازش داده های صفحات نیرو، تحلیل حرکت، الکترومیوگرافی سطحی مطالب خوبی آورده شده است: [۴, ۵, ۱۳].  بخصوص کتاب پیتون [۱۳] که ثبت و اندازه گیری را بیشتر مدنظر قرار داده است.

تحلیل حرکت

نمی توان به مبحث تحلیل حرکت جدای از بیومکانیک پرداخت. کتابهای آلارد [۱۴, ۱۵] از جمله کتب قدیمی در این خصوص است. کتاب چپمن [۱۶] به مباحث نظری و بیومکانیکی تحلیل حرکت پرداخته و کتاب پیتون [۱۳] از منظر تجهیزات موضوع را پوشش داده است.

در مورد تحلیل راه رفتن، کتاب معروف کرتلی [۱۷] موضوع را به خوبی پوشش داده است. در این راستا، کتاب رز [۱۸] موضوعات بالینی بیشتری را پوشش داده است. فصل راه رفتن کتاب نیومان [۱۹] نیز در این زمینه بسیار مفید است. زاتسیورسکی در کتاب کینتیک حرکات انسان [۱۰]، مباحث نظری عمیق تری را مطرح کرده است.

بیومکانیک ورزشی

طبیعی است برای ورود به این مبحث، همه منابع بیومکانیکی مفید هستند، اما کتاب واتکینز [۲۰] با مثالهای بیشتری در زمینه ورزشی مباحث را ارائه می کند. بعد از آن مطالعه کتاب پیتون [۱۳] مناسب است. کتاب مگی و همکارانش [۲۱] مطالب را در چندین رشته ورزشی بصورت اختصاصی بیان می کند و به موضوع آسیب های ورزشی نیز می پردازد.

عناوین دیگر در بیومکانیک

بیومکانیک ارتوپدی : کتاب مو [۲۲] در زمینه  بیومکانیک ارتوپدی مرجع جامع و معتبری است. مطالب کتاب پنجابی [۷] در این زمینه نیز قابل استفاده است.

نورومکانیک: در مورد مبحث بین رشته ای نورومکانیک نیز کتاب معروف انوکا [۲۳] مطرح است.

بیومکانیک شغلی: کتاب چفین [۶] از مراجع مهم در این زمینه است. فصل آنتروپومتری و مدلسازی بیومکانیک آن برای همه گرایش ها مفید است.

رفتار حرکتی و کنترل

در این زمینه کارهای گروه لتش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وقتی ایشان با زاتسیورسکی که در زمینه بیومکانیک شاخص است، کتابی مشترک بنویسند، حتماً باید آنرا خواند [۲۴].  این کتاب بسیار غنی است و به مراجع مهمی اشاره کرده است. در زمینه کنترل کتاب لوین [۲۵] که نویسندگان متعددی در آن مشارکت داشته اند، مباحث روز مطرح شده است. بعد از مطالعات فوق، عمق بیشتر با رویکرد محاسباتی را در کتاب [۲۶] می توان یافت.

تغییرپذیری حرکتی که حیطه بین رشته ای فراگیری است در کارهای اکثر محققین از جمله استرجیو قابل پی گیری است. در این زمینه کتاب استرجیو [۲۷] با رویکرد محاسباتی و ساده، مرجعی بسیار کاربردی است. ویرایش جدیدتر آن نیز چاپ شده است.

الکترومیوگرافی سطحی

کتاب باسماجیان [۲۸] و سادربرگ [۲۹] از کتابهای قدیمی در این زمینه هستند که ارجاعات زیادی به آنها شده است. وینتر [۴] هم در بخشهایی از کتاب خود این مبحث را پوشش داده است. اما کتاب کنراد [۳۰] با رویکردی جدید مطالب را ارائه می کند. بعد از آن کتاب مرلتی [۳۱] منبع خوبی است که با رویکرد تحقیقاتی، حیطه وسیعی را از کاربرد تا محاسبات پوشش داده است.

مقالات و اسلایدهای وب سایت شرکت Delsys، و راهنمایی های انجمن SENIAM بخصوص در الکترودگذاری و ثبت صحیح و استاندارد بسیار مفید هستند.

منابع:

این لیست براساس کتابهایی است که دارم. ممکن است نگارش جدیدتری از اینها منتشر شده باشد.
با تکمیل این نوشته ممکن است شماره مراجع تغییر کند. لذا در ارجاع مطالب این موضوع را در نظر داشته باشید.

 1. Meriam, J.L. and L.G. Kraige, Engineering Mechanics: Statics. ۵th ed. Vol. 1. 2002: John Wiley & Sons, Inc.
 2. Meriam, J.L. and L.G. Kraige, Engineering Mechanics: Dynamics. ۵th ed. Vol. 2. 2002: John Wiley & Sons, Inc.
 3. Kerr, A., Introductory biomechanics. ۲۰۱۰: Churchill Livingstone.
 4. Winter, D.A., Biomechanics and motor control of human movement. ۴th ed. 2009: John Wiley & Sons, Inc.
 5. Robertson, D.G.E., G.E. Caldwell, J. Hamill, G. Kamen, and S.N. Whittlesey, Research Methods in Biomechanics. ۲nd ed. 2014: Human Kinetics.
 6. Chaffin, D.B., G. Andersson, and B.J. Martin, Occupational Biomechanics. ۴th ed. 2006: Wiley New York.
 7. Panjabi, M.M. and A.A. White, Biomechanics in the musculoskeletal system. ۲۰۰۱: Churchill Livingstone Philadelphia.
 8. Nordin, M. and V.H. Frankel, Basic biomechanics of the musculoskeletal system. ۴th ed. 2012: Lippincott Williams & Wilkins.
 9. Nigg, B.M. and W. Herzog, Biomechanics of the musculo-skeletal system. ۳rd ed. 2007: John Wiley & Sons Ltd.
 10. Zatsiorsky, V.M., Kinetics of human motion. ۲۰۰۲: Human Kinetics.
 11. Zatsiorsky, V.M. and B.I. Prilutsky, Biomechanics of skeletal muscles. ۲۰۱۲: Human Kinetics.
 12. Epstein, M. and W. Herzog, Theoretical models of skeletal muscle: biological and mathematical considerations. ۱۹۹۸: Wiley.
 13. Payton, C. and R. Bartlett, eds. Biomechanical Evaluation of Movement in Sport and Exercise: The British Association of Sport and Exercise Sciences Guidelines. ۲۰۰۸, Routledge.
 14. Allard, P., A. Cappozzo, A. Lundberg, and C.L. Vaughan, Three-dimensional analysis of human locomotion. ۱۹۹۷: John Wiley & Sons Ltd.
 15. Allard, P., I.A.F. Stokes, and J.-P. Blanchi, Three-dimensional analysis of human movement. ۱۹۹۵: Human Kinetics.
 16. Chapman, A.E., Biomechanical analysis of fundamental human movements. ۲۰۰۸: Human Kinetics.
 17. Kirtley, C., Clinical gait analysis: theory and practice. ۲۰۰۶: Elsevier Ltd.
 18. Rose, J. and J.G. Gamble, Human walking. ۲nd ed. 1994: Williams & Wilkins.
 19. Neuman, D.A., Kinesiology of the musculoskeletal system: foundations for physical rehabilitation. ۲nd ed. 2010: Mosby Inc.
 20. Watkins, J., An introduction to biomechanics of sport and exercise. ۲۰۰۷: Churchill Livingstone, Elsevier.
 21. Magee, D.J., R.C. Manske, J.E. Zachazewski, and W.S. Quillen, Athletic and Sport Issues in Musculoskeletal Rehabilitation. ۲۰۱۱: Elsevier Health Sciences.
 22. Mow, V.C. and R. Huiskes, Basic orthopaedic biomechanics & mechano-biology. ۳rd ed. 2005: Lippincott Williams & Wilkins.
 23. Enoka, R.M., Neuromechanics of Human Movement. ۴th ed. 2008: Human Kinetics.
 24. Latash, M.L. and V.M. Zatsiorsky, Biomechanics and Motor Control: Defining Central Concepts. ۲۰۱۶: Academic Press, Elsevier.
 25. Levin, M.F., Progress in Motor Control: Skill Learning, Performance, Health, and Injury. Vol. 826. 2014: Springer.
 26. Jagacinski, R.J. and J. Flach, Control theory for humans: Quantitative approaches to modeling performance. ۲۰۰۳: Taylor & Francis.
 27. Stergiou, N., Innovative Analyses of Human Movement. ۲۰۰۴, Champaign, IL: Human Kinetics.
 28. Basmajian, J.V. and C.J. DeLuca, Muscles alive: their functions revealed by electromyography. ۵th ed. 1985: Williams & Wilkins, Baltimore.
 29. Soderberg, G.L., ed. Selected topics in surface electromyography for use in the occupational setting: expert perspectives. ۱۹۹۲, DHHS (NIOSH) Publication.
 30. Konrad, P., The ABC of EMG: A practical introduction to kinesiological electromyography. ۲۰۰۵: Noraxon USA, Inc., Scottsdale, AZ.
 31. Merletti, R. and P. Parker, eds. Electromyography: Physiology, Engineering and Noninvasive Applications. ۲۰۰۴, WILEY and SONS-IEEE Press Series on Biomedical Engineering.

 

3 دیدگاه در “معرفی کتاب در زمینه بیومکانیک

 1. سلام استاد
  سایتتون بسیاااار خوب و مفید است.
  خیلی خیلی سپاس..
  امیدوارم هر روز موفق تر از دیروزتون باشید

 2. با سلام و احترام؛
  بسیار عالی خواهد بود اگر نظر جنابعالی در خصوص کتاب های مطرح بیومکانیک در رشته های کاردرمانی و فیزیوتراپی هم در این بخش باشد.

  1. سلام بر شما
   در کتب کاربردی مربوط به رشته های مختلف، بیومکانیک بطور سطحی پوشش داده می شود. پیشنهاد می کنم علاقمندان بیومکانیک را از کتب اصیلی که معرفی کردم مطالعه کنند و خودشان در رشته مورد نظر کاربردی کنند. گستره مواردی که در بالا معرفی کردم وسیع است و در همه رشته ها کاربرد دارد. لازم نیست کتاب بیومکانیک برای هر رشته ای جداگانه تألیف شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*