تغییر پذیری و پیچیدگی در وضعیت بدن

معرفی این مقاله بزودی تکمیل می شود. مقاله مورد نظر برای معرفی عبارت است از:

Complexity and variability of the center of pressure time series during quiet standing in patients with knee osteoarthritis. Clinical Biomechanics, 2015. In Press. (link)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*