اثر هالوکس والگوس بر نیروی عکس العمل زمین

هالوکس والگوس یک ناهنجاری شایع و پیش­رونده در پا است که در درجات خفیف، متوسط و شدید تقسیم ­بندی می­ شود. با توجه به درگیری مفصل انگشت اول (متاتارسوفالنژیال و شعاع (Ray) اول) در هالوکس والگوس که نقش مهمّی در مراحل انتهایی فاز ایستایی دارند به نظر می­ رسد که این موضوع بر نیروی عکس­ العمل زمین اثر داشته باشد اما متأسفانه در این زمینه اطلاعات کافی در دسترس نیست.

نتایج این تحقیق که برای اولین بار به مقایسه نیروی عکس­ العمل در ۹۰ فرد دچار هالوکس والگوس با درجات مختلف و ۳۰ فرد سالم پرداخت نشان داد که مقادیر بیشینه و کمینه مؤلفه عمودی نیروی عکس­ العمل زمین تحت تأثیر درجات مختلف هالوکس والگوس تغییر می­ یابد.

اطلاعات بیشتر درباره ویژگی­های ساختاری پا در هر یک از گروه­های مختلف هالوکس والگوس و اثر آنها بر نیروی عکس العمل زمین در مقاله زیر ارائه شده است:

Farzadi, M., M.A. Sanjari, M. Jalali, H. Saeedi, M. Kamali, and M. Movahedi Yeganeh, Foot structural factors and ground reaction force in hallux valgus grades. The Foot, 2020: p. 101689. (link)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*