ارسال تکلیف

دانشجوی گرامی

لطفاً با استفاده از فرم زیر، فایل تکلیف را ارسال نمایید. توجه به نکات زیر الزامی است:

  • نام خود و شماره تکلیف را در نام فایل قرار دهید. مثال: mohammadi_1
  • فایل های مجاز عبارتند از   PDF , JPG , docx , Zip , xlsx , phz
  • محدودیت حجم فایل ۵ مگابایت می باشد.

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تکلیف (الزامی)

توضیحات (در صورت نیاز)

captcha