جلسه آموزشی مقاومت چند مفصلی – ۳۰ خرداد ۹۶

تدریس یک جلسه ای مبحث مقاومت چند مفصلی

زمان: سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۹ تا ۱۲
مکان: آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی
شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است.

مبحث مقاومت یا سفتی چند مفصلی (Multiarticular Impedance Control) یکی از مبانی کنترل رفتارحرکتی چند مفصلی  (Controlling Multijoint Motor Behavior) است که در گرایش های مرتبط با حرکت انسان از جمله بیومکانیک، توانبخشی، علوم ورزشی و مهندسی پزشکی کاربرد زیادی دارد. تغییر سفتی (stiffness) بر اثر تغییرات کینماتیک یا پاسچر (۱) از جمله پدیده های مهمی است که در این مبحث به آن پرداخته می شود.

گرچه این درس بصورت مفصل در مقطع دکتری رشته های مختلف برحسب نیاز ارائه می شود، درخواست دانشجویان برای فهم پیش نیاز ریاضی آن موجب شد تا در یک جلسه مجزا به مقدمات آن بپردازیم.

هدف اصلی این جلسه عمدتاً درک مفاهیم مقاله بنیادی هوگان (۲) می باشد. این مبحث در کتاب معروف (۳) نیز آمده است. شرکت در این جلسه موجب استفاده بهتر از این منابع می شود. از دیگر مقالات مرتبط و پایه ای گروه هوگان مقالات (۴-۶) می باشد که به علاقمندان توصیه می شود.

مراجع:

  1. Mussa-Ivaldi FA, Hogan N, Bizzi E. Neural, Mechanical, and Geometrical Factors Subserving Arm Posture in Humans. The Journal of Neuroscience. 1985;5(10):2732-43.
  2. Hogan N, Bizzi E, Mussa-Ivaldi FA, Flash T. Controlling multijoint motor behavior. Exerc Sport Sci Rev. 1987;15:153-90.
  3. Latash ML, Zatsiorsky VM. Biomechanics and Motor Control: Defining Central Concepts: Academic Press, Elsevier.; 2016.
  4. Bizzi E, Mussa-Ivaldi FA, Hogan N. Regulation of multi-joint arm posture and movement. Progress in Brain Research. 1986;64:345-51.
  5. Flash T, Hogan N. The coordination of arm movements: an experimentally confirmed mathematical model. Journal of Neuroscience. 1985;5(7):1688-703.
  6. Hogan N. The mechanics of multi-joint posture and movement control. Biological Cybernetics. 1985;52:315-31.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*