سخنرانی علمی با عنوان کاهش ترومای وارد بر پا از منظر بیومکانیک

دکتر روزبه ناعمی، دانشیار دانشگاه استفوردشایر

زمان: سه شنبه ۱ دی ۹۴، ساعت ۱۱ تا ۱۳
مکان: سالن آزادی دانشکده علوم توانبخشی

In this lecture Dr Naemi will describe the use of Foot and Footwear Biomechanics and its implications to diagnosis and prescription aspects of diabetic foot. The presentation include the area related to the mechanical modelling utilizing plantar pressure analyses and assessment of the mechanical behavior of the soft tissue o the foot. This presentation further expands on the work carried out by the clinical biomechanics team during DiabSmart project, which was funded by the European Commission under Industry Academia Partnerships and Pathways programme.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*