وضعیت پژوهش در ایران به روایت دکتر منصوری

امروز در جشن هفته پژوهش دانشگاه، به ابتکار دکتر متولیان (معاون پژوهشی)، دکتر منصوری، استاد فیزیک دانشگاه شریف و معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم در مورد علم و پژوهش سخنرانی جالبی داشتند که متفاوت و تأمل برانگیز بود. گرچه متن سخنرانی امروز را ندارم اما سیاق مطالب همان است که در دیگر آثار ایشان نیز به چشم می خورد. اسلاید های سخنرانی ها و متن کتاب ارزشمند ایشان را می توانید از این سایت دریافت نمایید. مطالب ارزشمند در کانال ایشان اطلاع رسانی می شود.