آموزش های علمی، جلسه ۱

پیرو جلسه برگزار شده در روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۳، مصوب شد که تا پایان فصل یک  از کتاب Springer – English For Writing Research Papers برای دوشنبه هفته آینده ساعت ۱۰ مطالعه شود.
طریقه ارائه بیشتر به صورت خواندن قسمت های مهم متن با زمان بندی برای یک جلسه ی ۱ ساعت و نیمی خواهد بود. از دوستان تقاضا می شواد متن را از قبل مطالعه و تجربیات قابل توجه شخصی خود را در رابطه با موضوع مورد بحث ارائه دهند.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*