برنامه هفتگی

برنامه هفتگی بهار ۱۴۰۰

از ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ همه جلسات به صورت آنلاین برگزار می شود (راهنمای کلاس آنلاین)

توجه: نماینده کلاس ها برای تشکیل گروه مجازی و گرفتن لینک ورود کلاس با من در تماس باشند.

تاریخ به‌روز رسانی: ۲۸ فروردین

فعالیت زمان توضیحات
شنبه سیستمهای سنجش حس و حرکت ۸:۳۰ تا ۱۲ حضوری
جهش ۱۲ تا ۱۳ شروع سری جدید اطلاع رسانی خواهد شد.
یکشنبه امور اجرائی پارک فناوری سلامت ۷ تا ۱۲
بیومکانیک ورزشی ۱۴تا ۱۶ حضوری – آنلاین
دوشنبه بیومکانیک ۱۰ تا ۱۲ آنلاین
ژورنال کلاب بیومکانیک ۱۲ تا ۱۳ شروع سری جدید اطلاع رسانی خواهد شد.
بیومکانیک بین الملل ۱۳ تا ۱۴ آنلاین
راهنمایی پایان نامه ۱۴ تا ۱۶ آنلاین – حضوری
سه شنبه تحقیق و مطالعه، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ۸ تا ۱۶
چهارشنبه امور اجرائی و اداری ۸ تا ۱۶