بایگانی دسته: نوشته ها

اهمیت آمار

علم آمار و تسلط بر آن با فرا گیری نرم افزاری مثل SPSS دو مبحث کاملاً متفاوت است. متاسفانه می بینم در مراحل پایانی تحقیق و پایان نامه ها، دانشجویان کتابی را در دست می گیرند و طبق راهنمایی آن گزینه های مختلف نرم افزار را آزمایش می کنند و نتایجی را گزارش می دهند. این در حالی است که در انجام پایان نامه و داده برداری دقت بسیاری کرده اند اما انتخاب نادرست روش آماری، نتایج را به کلی تغییر می دهد.
شاید یکی از مشکلات، عدم ارتباط به موقع با مشاورین آمار و مشفله زیاد آنهاست. از طرفی نرم افزارها هم امکانات بیشتری را در اختیار کاربر قرار می دهند که به ما اعتماد به نفس بیش از حد می دهد. به هر حال شاهد چاپ تحقیقات زیادی بودم که نتایج آنها قابل اطمینان نیست یا بعضاً اشتباه است.
امیدوارم موضوع آمار از همان ابتدای تحقیق، از هر لحاظ به درستی دیده شود.