آموزش های علمی، جلسه ۴

English for Writing research Papers

در چهارمین جلسه آموزش های علمی در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۳ ساعت ۹:۳۰ صبح، ساختار پاراگراف ها و جملات در یک مقاله علمی مورد بررسی قرار می گیرد. این فصل از کتاب  English For Writing Research Papers بعد از مروری بر جلسه قبل توسط خانم اسفندیاری ارائه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*